11 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

0

NDX, BED, VJC, S55, TLG, PHN, CLM, PRC, FUCTVGF1, PTB và TET thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 10/5/2019, Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã NDX-HNX) thanh toán cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/4/2019.

* Ngày 10/5/2019, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (mã BED-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 93%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 9.300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/4/2019.

* Ngày 10/5/2019, Công ty Cổ phần Hàng không VIETJET (mã VJC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/4/2019.

* Ngày 8/5/2019, Công ty Cổ phần Sông Đà 505 (mã S55-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/4/2019.

* Ngày 22/5/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã TLG-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/4/2019.

* Ngày 10/5/2019, Công ty Cổ phần Pin Hà Nội (mã PHN-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/4/2019.

* Ngày 10/5/2019, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin (mã CLM-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/4/2019.

* Ngày 10/5/2019, Công ty Cổ phần Logistics Portserco (mã PRC-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/4/2019.

* Ngày 9/5/2019, Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM (mã FUCTVGF1-HOSE) chi trả lợi tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/1 chứng chỉ quỹ (1 chứng chỉ quỹ được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/4/2019.

* Ngày 28/5/2019, Công ty Cổ phần Phú Tài (mã PTB-HOSE) trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 32%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/4/2019.

* Ngày 14/5/2019, Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc (mã TET-HNX) nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/4/2019.

Nguồn Sưu Tập

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.