Lưu trữ hàng ngày

Tháng Chín 8, 2019

Níu… tình!

Người đàn ông khi muốn rời bỏ tình yêu thường không quyết liệt như người đàn bà. Ở khía cạnh nào đó, phái mạnh lại…