Báo lên Thủ tướng Chính phủ vụ cháy ở công ty Rạng Đông

0

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành, thành phố Hà Nội, cơ quan nghiên cứu cùng các nhà khoa học về sự cố cháy nổ tại kho chứa sản phẩm, nguyên liệu vật tư, hóa chất tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

</p><p style="text-align: justify;">Tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đánh giá mức độ nguy hại và phạm vi ảnh hưởng từ sự cố cháy nổ tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông có nguy cơ ở mức độ trung bình và các cơ quan chức năng của Việt Nam có đủ khả năng để kiểm soát được vấn đề này.</p><p style="text-align: justify;">Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tuyệt đối với môi trường và người dân xung quanh nhà máy, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông cần thực hiện ngay các biện pháp che chắn, cô lập những khu vực có nguy cơ gây ô nhiễm để tránh phát tán hoá chất ra môi trường xung quanh; các vật liệu đã bị huỷ hoại, hư hỏng, tro xỉ, tàn dư từ đám cháy cần thu gom vào các container để các cơ quan có đủ năng lực xử lý theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường;</p><p style="text-align: justify;">Về lâu dài Bộ trưởng đề nghị Công ty cùng với UBND Hà Nội cần phối hợp với lực lượng phòng hóa của Bộ Quốc phòng để xử lý các tồn dư hóa chất và kim loại nặng phát tán từ sự cố cháy nổ vừa qua.</p><p style="text-align: justify;">Bộ trưởng đề nghị UBND thành phố Hà Nội làm việc với Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông để thu thập, nắm bắt đầy đủ, chính xác các số liệu về nguyên liệu, vật liệu hóa chất, mức độ thiệt hại. Từ đó UBND thành phố Hà Nội có căn cứ đưa ra những thông tin minh bạch, khoa học tới người dân, tránh có những thông tin sai lệch gây hoang mang trong dư luận.</p><p style="text-align: justify;">Bộ trưởng đề nghị Bộ Y tế cung cấp thêm những thông tin khoa học, hướng dẫn tới người dân đến các cơ sở y tế có đủ chức năng, cơ sở hạ tầng để kiểm tra sức khỏe.</p><p style="text-align: justify;">Bộ trưởng đề nghị Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam mời các chuyên gia Nhật Bản tham gia phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan nghiên cứu của Việt Nam để nghiên cứu đánh giá và quản lý môi trường sau sự cố cháy nổ. </p><p style="text-align: justify;">Tổng cục Môi trường tiếp tục tham vấn ý kiến chuyên gia, các nhà khoa học trong nước và quốc tế để hướng dẫn, hỗ trợ thành phố Hà Nội trong quá trình thực hiện; tiếp tục thực hiện quan trắc, kiểm tra, giám sát chất lượng môi trường không khí, đất, nước xung quanh khu vực sự cố để có các khuyến cáo kịp thời tới cộng đồng.</p><p style="text-align: justify;">Sau sự cố này, Bộ trưởng đề nghị các Bộ, ngành liên quan cần kiểm soát và đưa ra các quy định về sự cố an toàn hóa chất, sự cố môi trường, cháy nổ và có chính sách quản lý các cơ sở công nghiệp có liên quan đến hóa chất trong các khu đô thị để tránh những trường hợp đáng tiếc như sự cố vừa qua.</p><p style="text-align: justify;">Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, ngay sau cuộc họp ngày hôm nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có báo lên Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về sự cố cháy nổ tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông. </p><p style="text-align: justify;">Trước đó, ngày 28/8/2019 đã xảy ra sự cố cháy nổ tại kho chứa sản phẩm, nguyên liệu vật tư, hóa chất tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. </p><p style="text-align: justify;">Hiện nay, UBND thành phố Hà Nội đang phối hợp với các chuyên gia, các nhà khoa học để tính toán, lượng hóa các nguồn, chất gây ô nhiễm có thể phát sinh từ bóng đèn huỳnh quang, đèn compact để đưa ra được mức độ, phạm vi ô nhiễm môi trường nếu có.</p></p></div><p><a href="">Nguồn Sưu Tập </a></p></div><div class="post-share single-post-share bottom-share clearfix style-1"><div class="post-share-btn-group"> <a href="https://bacvilla.com/bo-ln-thu-tuong-chnh-phu-vu-chy-o-cng-ty-rang-dng/#respond" class="post-share-btn post-share-btn-comments comments" title="Để lại một bình luận trên: "Báo lên Thủ tướng Chính phủ vụ cháy ở công ty Rạng Đông""><i class="bf-icon fa fa-comments" aria-hidden="true"></i> <b class="number">0</b></a></div><div class="share-handler-wrap "> <span class="share-handler post-share-btn rank-default"> <i class="bf-icon fa fa-share-alt"></i> <b class="text">Share</b> </span> <span class="social-item facebook has-title"><a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fbacvilla.com%2F%3Fp%3D226709" target="_blank" rel="nofollow noreferrer" class="bs-button-el" onclick="window.open(this.href, 'share-facebook','left=50,top=50,width=600,height=320,toolbar=0'); return false;"><span class="icon"><i class="bf-icon fa fa-facebook"></i></span><span class="item-title">Facebook</span></a></span><span class="social-item twitter has-title"><a href="https://twitter.com/share?text=B%26%23225%3Bo+l%26%23234%3Bn+Th%E1%BB%A7+t%C6%B0%E1%BB%9Bng+Ch%26%23237%3Bnh+ph%E1%BB%A7+v%E1%BB%A5+ch%26%23225%3By+%E1%BB%9F+c%26%23244%3Bng+ty+R%E1%BA%A1ng+%C4%90%26%23244%3Bng&url=https%3A%2F%2Fbacvilla.com%2F%3Fp%3D226709" target="_blank" rel="nofollow noreferrer" class="bs-button-el" onclick="window.open(this.href, 'share-twitter','left=50,top=50,width=600,height=320,toolbar=0'); return false;"><span class="icon"><i class="bf-icon fa fa-twitter"></i></span><span class="item-title">Twitter</span></a></span><span class="social-item google_plus has-title"><a href="https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fbacvilla.com%2F%3Fp%3D226709" target="_blank" rel="nofollow noreferrer" class="bs-button-el" onclick="window.open(this.href, 'share-google_plus','left=50,top=50,width=600,height=320,toolbar=0'); return false;"><span class="icon"><i class="bf-icon fa fa-google"></i></span><span class="item-title">Google+</span></a></span><span class="social-item reddit has-title"><a href="https://reddit.com/submit?url=https%3A%2F%2Fbacvilla.com%2F%3Fp%3D226709&title=B%26%23225%3Bo+l%26%23234%3Bn+Th%E1%BB%A7+t%C6%B0%E1%BB%9Bng+Ch%26%23237%3Bnh+ph%E1%BB%A7+v%E1%BB%A5+ch%26%23225%3By+%E1%BB%9F+c%26%23244%3Bng+ty+R%E1%BA%A1ng+%C4%90%26%23244%3Bng" target="_blank" rel="nofollow noreferrer" class="bs-button-el" onclick="window.open(this.href, 'share-reddit','left=50,top=50,width=600,height=320,toolbar=0'); return false;"><span class="icon"><i class="bf-icon fa fa-reddit-alien"></i></span><span class="item-title">ReddIt</span></a></span><span class="social-item whatsapp has-title"><a href="whatsapp://send?text=B%26%23225%3Bo+l%26%23234%3Bn+Th%E1%BB%A7+t%C6%B0%E1%BB%9Bng+Ch%26%23237%3Bnh+ph%E1%BB%A7+v%E1%BB%A5+ch%26%23225%3By+%E1%BB%9F+c%26%23244%3Bng+ty+R%E1%BA%A1ng+%C4%90%26%23244%3Bng %0A%0A https%3A%2F%2Fbacvilla.com%2F%3Fp%3D226709" target="_blank" rel="nofollow noreferrer" class="bs-button-el" onclick="window.open(this.href, 'share-whatsapp','left=50,top=50,width=600,height=320,toolbar=0'); return false;"><span class="icon"><i class="bf-icon fa fa-whatsapp"></i></span><span class="item-title">WhatsApp</span></a></span><span class="social-item email has-title"><a href="mailto:?subject=B%26%23225%3Bo+l%26%23234%3Bn+Th%E1%BB%A7+t%C6%B0%E1%BB%9Bng+Ch%26%23237%3Bnh+ph%E1%BB%A7+v%E1%BB%A5+ch%26%23225%3By+%E1%BB%9F+c%26%23244%3Bng+ty+R%E1%BA%A1ng+%C4%90%26%23244%3Bng&body=https%3A%2F%2Fbacvilla.com%2F%3Fp%3D226709" target="_blank" rel="nofollow noreferrer" class="bs-button-el" onclick="window.open(this.href, 'share-email','left=50,top=50,width=600,height=320,toolbar=0'); return false;"><span class="icon"><i class="bf-icon fa fa-envelope-open"></i></span><span class="item-title">E-mail</span></a></span><span class="social-item viber has-title"><a href="viber://forward?text=B%26%23225%3Bo+l%26%23234%3Bn+Th%E1%BB%A7+t%C6%B0%E1%BB%9Bng+Ch%26%23237%3Bnh+ph%E1%BB%A7+v%E1%BB%A5+ch%26%23225%3By+%E1%BB%9F+c%26%23244%3Bng+ty+R%E1%BA%A1ng+%C4%90%26%23244%3Bng https%3A%2F%2Fbacvilla.com%2F%3Fp%3D226709" target="_blank" rel="nofollow noreferrer" class="bs-button-el" onclick="window.open(this.href, 'share-viber','left=50,top=50,width=600,height=320,toolbar=0'); return false;"><span class="icon"><i class="bf-icon bsfi-viber"></i></span><span class="item-title">Viber</span></a></span><span class="social-item telegram has-title"><a href="https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fbacvilla.com%2F%3Fp%3D226709&text=B%26%23225%3Bo+l%26%23234%3Bn+Th%E1%BB%A7+t%C6%B0%E1%BB%9Bng+Ch%26%23237%3Bnh+ph%E1%BB%A7+v%E1%BB%A5+ch%26%23225%3By+%E1%BB%9F+c%26%23244%3Bng+ty+R%E1%BA%A1ng+%C4%90%26%23244%3Bng" target="_blank" rel="nofollow noreferrer" class="bs-button-el" onclick="window.open(this.href, 'share-telegram','left=50,top=50,width=600,height=320,toolbar=0'); return false;"><span class="icon"><i class="bf-icon fa fa-send"></i></span><span class="item-title">Telegram</span></a></span></div></div></article><section class="post-author clearfix"> <a href="https://bacvilla.com/author/hoangbac1209/" title="Duyệt Tác giả bài viết"> <span class="post-author-avatar" itemprop="image"><img alt='' data-src='https://secure.gravatar.com/avatar/0031d6fe3c1a7f345de3367cf9ab6eeb?s=80&d=mm&r=g' class='avatar avatar-80 photo avatar-default' height='80' width='80' /></span> </a><div class="author-title heading-typo"> <a class="post-author-url" href="https://bacvilla.com/author/hoangbac1209/"><span class="post-author-name">HoangBac1209</span></a><span class="title-counts">2728 posts</span> <span class="title-counts">0 comments</span></div><div class="author-links"><ul class="author-social-icons"></ul></div><div class="post-author-bio" itemprop="description"></div></section><section class="next-prev-post clearfix"><div class="prev-post"><p class="pre-title heading-typo"><i class="fa fa-arrow-left"></i> Prev Post</p><p class="title heading-typo"><a href="https://bacvilla.com/nam-hoi-an-city-xu-huong-dau-tu-ben-vung-va-hieu-qua/" rel="prev">Nam Hội An City – xu hướng đầu tư bền vững và hiệu quả</a></p></div><div class="next-post"><p class="pre-title heading-typo">Next Post <i class="fa fa-arrow-right"></i></p><p class="title heading-typo"><a href="https://bacvilla.com/hai-tuyen-metro-lui-thoi-gian-hoan-thanh/" rel="next">Hai tuyến metro lùi thời gian hoàn thành</a></p></div></section></div><div class="post-related"><div class="section-heading sh-t2 sh-s1 multi-tab"><a href="#relatedposts_1501878963_1" class="main-link active" data-toggle="tab"> <span class="h-text related-posts-heading">Bạn cũng có thể thích</span> </a> <a href="#relatedposts_1501878963_2" class="other-link" data-toggle="tab" data-deferred-event="shown.bs.tab" data-deferred-init="relatedposts_1501878963_2"> <span class="h-text related-posts-heading">Thêm từ tác giả</span> </a></div><div class="tab-content"><div class="tab-pane bs-tab-anim bs-tab-animated active" id="relatedposts_1501878963_1"><div class="bs-pagination-wrapper main-term-none next_prev "><div class="listing listing-thumbnail listing-tb-2 clearfix scolumns-3 simple-grid include-last-mobile"><div class="post-228751 type-post format-standard has-post-thumbnail listing-item listing-item-thumbnail listing-item-tb-2 main-term-42"><div class="item-inner clearfix"><div class="featured featured-type-featured-image"><div class="term-badges floated"><span class="term-badge term-42"><a href="https://bacvilla.com/category/tin-tuc/">TIN TỨC</a></span></div> <a title="Chứng khoán sáng 13/12: Vì đâu thị trường tăng quá &quot;dặt dẹo&quot;?" data-src="https://bacvilla.com/wp-content/uploads/2019/12/vni-15762132099181657866126-crop-1576213214270636627432-210x136.jpg" data-bs-srcset="{"baseurl":"https:\/\/bacvilla.com\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/","sizes":{"86":"vni-15762132099181657866126-crop-1576213214270636627432-86x64.jpg","210":"vni-15762132099181657866126-crop-1576213214270636627432-210x136.jpg","279":"vni-15762132099181657866126-crop-1576213214270636627432-279x220.jpg","357":"vni-15762132099181657866126-crop-1576213214270636627432-357x210.jpg","600":"vni-15762132099181657866126-crop-1576213214270636627432.jpg"}}" class="img-holder" href="https://bacvilla.com/chung-khon-sng-13-12-v-du-thi-truong-tang-qu-quotdat-deoquot/"></a></div><p class="title"> <a class="post-url" href="https://bacvilla.com/chung-khon-sng-13-12-v-du-thi-truong-tang-qu-quotdat-deoquot/" title="Chứng khoán sáng 13/12: Vì đâu thị trường tăng quá &quot;dặt dẹo&quot;?"> <span class="post-title"> Chứng khoán sáng 13/12: Vì đâu thị trường tăng quá… </span> </a></p></div></div ><div class="post-228749 type-post format-standard has-post-thumbnail listing-item listing-item-thumbnail listing-item-tb-2 main-term-42"><div class="item-inner clearfix"><div class="featured featured-type-featured-image"><div class="term-badges floated"><span class="term-badge term-42"><a href="https://bacvilla.com/category/tin-tuc/">TIN TỨC</a></span></div> <a title="Thời điểm nào “xuống tiền” biệt thự nghỉ dưỡng ven biển?" data-src="https://bacvilla.com/wp-content/uploads/2019/12/thoi-diem-nao-xuong-tien-biet-thu-nghi-duong-ven-bien1576202392-210x136.png" data-bs-srcset="{"baseurl":"https:\/\/bacvilla.com\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/","sizes":{"86":"thoi-diem-nao-xuong-tien-biet-thu-nghi-duong-ven-bien1576202392-86x64.png","210":"thoi-diem-nao-xuong-tien-biet-thu-nghi-duong-ven-bien1576202392-210x136.png","279":"thoi-diem-nao-xuong-tien-biet-thu-nghi-duong-ven-bien1576202392-279x220.png","357":"thoi-diem-nao-xuong-tien-biet-thu-nghi-duong-ven-bien1576202392-357x210.png","640":"thoi-diem-nao-xuong-tien-biet-thu-nghi-duong-ven-bien1576202392.png"}}" class="img-holder" href="https://bacvilla.com/thoi-diem-nao-xuong-tien-biet-thu-nghi-duong-ven-bien/"></a></div><p class="title"> <a class="post-url" href="https://bacvilla.com/thoi-diem-nao-xuong-tien-biet-thu-nghi-duong-ven-bien/" title="Thời điểm nào “xuống tiền” biệt thự nghỉ dưỡng ven biển?"> <span class="post-title"> Thời điểm nào “xuống tiền” biệt thự nghỉ dưỡng ven biển? </span> </a></p></div></div ><div class="post-228747 type-post format-standard has-post-thumbnail listing-item listing-item-thumbnail listing-item-tb-2 main-term-42"><div class="item-inner clearfix"><div class="featured featured-type-featured-image"><div class="term-badges floated"><span class="term-badge term-42"><a href="https://bacvilla.com/category/tin-tuc/">TIN TỨC</a></span></div> <a title="Kịch bản nào cho thị trường bất động sản năm 2020?" data-src="https://bacvilla.com/wp-content/uploads/2019/12/1576191382_20191204140401-e9b3-210x136.jpg" data-bs-srcset="{"baseurl":"https:\/\/bacvilla.com\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/","sizes":{"86":"1576191382_20191204140401-e9b3-86x64.jpg","210":"1576191382_20191204140401-e9b3-210x136.jpg","279":"1576191382_20191204140401-e9b3-279x220.jpg","357":"1576191382_20191204140401-e9b3-357x210.jpg","600":"1576191382_20191204140401-e9b3.jpg"}}" class="img-holder" href="https://bacvilla.com/kich-ban-nao-cho-thi-truong-bat-dong-san-nam-2020/"></a></div><p class="title"> <a class="post-url" href="https://bacvilla.com/kich-ban-nao-cho-thi-truong-bat-dong-san-nam-2020/" title="Kịch bản nào cho thị trường bất động sản năm 2020?"> <span class="post-title"> Kịch bản nào cho thị trường bất động sản năm 2020? </span> </a></p></div></div ><div class="post-228745 type-post format-standard has-post-thumbnail listing-item listing-item-thumbnail listing-item-tb-2 main-term-42"><div class="item-inner clearfix"><div class="featured featured-type-featured-image"><div class="term-badges floated"><span class="term-badge term-42"><a href="https://bacvilla.com/category/tin-tuc/">TIN TỨC</a></span></div> <a title="Facebook, Google rớt khỏi top 10 nơi làm việc tốt nhất ở Mỹ" data-src="https://bacvilla.com/wp-content/uploads/2019/12/2-1576164522636980658605-crop-15761647818351287810596-210x136.jpg" data-bs-srcset="{"baseurl":"https:\/\/bacvilla.com\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/","sizes":{"86":"2-1576164522636980658605-crop-15761647818351287810596-86x64.jpg","210":"2-1576164522636980658605-crop-15761647818351287810596-210x136.jpg","279":"2-1576164522636980658605-crop-15761647818351287810596-279x220.jpg","357":"2-1576164522636980658605-crop-15761647818351287810596-357x210.jpg","600":"2-1576164522636980658605-crop-15761647818351287810596.jpg"}}" class="img-holder" href="https://bacvilla.com/facebook-google-rot-khoi-top-10-noi-lm-viec-tot-nhat-o-my/"></a></div><p class="title"> <a class="post-url" href="https://bacvilla.com/facebook-google-rot-khoi-top-10-noi-lm-viec-tot-nhat-o-my/" title="Facebook, Google rớt khỏi top 10 nơi làm việc tốt nhất ở Mỹ"> <span class="post-title"> Facebook, Google rớt khỏi top 10 nơi làm việc tốt nhất ở Mỹ </span> </a></p></div></div ></div></div><div class="bs-pagination bs-ajax-pagination next_prev main-term-none clearfix"> <script>var bs_ajax_paginate_47632653='{"query":{"paginate":"next_prev","count":4,"post_type":"post","posts_per_page":4,"post__not_in":[226709],"ignore_sticky_posts":1,"category__in":[42],"_layout":{"state":"1|1|0","page":"2-col-right"}},"type":"wp_query","view":"Publisher::fetch_related_posts","current_page":1,"ajax_url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","remove_duplicates":"0","paginate":"next_prev","_layout":{"state":"1|1|0","page":"2-col-right"},"_bs_pagin_token":"fbf7ff4"}';</script> <a class="btn-bs-pagination prev disabled" rel="prev" data-id="47632653" title="Trước"> <i class="fa fa-angle-left" aria-hidden="true"></i> Prev </a> <a rel="next" class="btn-bs-pagination next" data-id="47632653" title="Kế tiếp"> Next <i class="fa fa-angle-right" aria-hidden="true"></i> </a></div></div><div class="tab-pane bs-tab-anim bs-tab-animated bs-deferred-container" id="relatedposts_1501878963_2"><div class="bs-pagination-wrapper main-term-none next_prev "><div class="bs-deferred-load-wrapper" id="bsd_relatedposts_1501878963_2"> <script>var bs_deferred_loading_bsd_relatedposts_1501878963_2='{"query":{"paginate":"next_prev","count":4,"author":1,"post_type":"post","_layout":{"state":"1|1|0","page":"2-col-right"}},"type":"wp_query","view":"Publisher::fetch_other_related_posts","current_page":1,"ajax_url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","remove_duplicates":"0","paginate":"next_prev","_layout":{"state":"1|1|0","page":"2-col-right"},"_bs_pagin_token":"bed45f5"}';</script> </div></div></div></div></div><section id="comments-template-226709" class="comments-template"><div id="respond" class="comment-respond"><p id="reply-title" class="comment-reply-title"><div class="section-heading sh-t2 sh-s1" ><span class="h-text">Để lại một trả lời</span></div> <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/bo-ln-thu-tuong-chnh-phu-vu-chy-o-cng-ty-rang-dng/#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></p><form action="https://bacvilla.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><div class="note-before"><p>Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.</p></div><p class="comment-wrap"><textarea name="comment" class="comment" id="comment" cols="45" rows="10" aria-required="true" placeholder="Bình luận của bạn"></textarea></p><p class="author-wrap"><input name="author" class="author" id="author" type="text" value="" size="45" aria-required="true" placeholder="Tên của bạn *" /></p><p class="email-wrap"><input name="email" class="email" id="email" type="text" value="" size="45" aria-required="true" placeholder="Email của bạn *" /></p><p class="url-wrap"><input name="url" class="url" id="url" type="text" value="" size="45" placeholder="Trang web của bạn" /></p><p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /><label for="wp-comment-cookies-consent">Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.</label></p><p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="comment-submit" class="comment-submit" value="đăng bình luận" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='226709' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /></p></form></div></section></div><div class="col-sm-4 sidebar-column sidebar-column-primary"><aside id="sidebar-primary-sidebar" class="sidebar" role="complementary" aria-label="Primary Sidebar Sidebar" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/WPSideBar"><div id="search-2" class=" h-ni w-nt primary-sidebar-widget widget widget_search"><form role="search" method="get" class="search-form clearfix" action="https://bacvilla.com"> <input type="search" class="search-field" placeholder="Tìm kiếm..." value="" name="s" title="Tìm kiếm:" autocomplete="off"> <input type="submit" class="search-submit" value="Tìm kiếm"></form></div><div id="text-8" class=" h-ni w-t primary-sidebar-widget widget widget_text"><div class="section-heading sh-t2 sh-s1"><span class="h-text">ĐĂNG KÝ TƯ VẤN</span></div><div class="textwidget"><noscript class="ninja-forms-noscript-message"> Lưu ý: Cần phải có JavaScript với nội dung này.</noscript><style>.nf-form-content .nf-field-container #nf-field-1-wrap .nf-field-element .ninja-forms-field{background-color:#eee !important;border:none !important;width:100% !important;-moz-border-radius:0 !important;-webkit-border-radius:0 !important;border-radius:3px !important;font-size:14px;color:#999 !important;padding:16px !important;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}.nf-form-content .nf-field-container #nf-field-2-wrap .nf-field-element .ninja-forms-field{background-color:#eee !important;border:none !important;width:100% !important;-moz-border-radius:0 !important;-webkit-border-radius:0 !important;border-radius:3px !important;font-size:14px;color:#999 !important;padding:16px !important;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}.nf-form-content .nf-field-container #nf-field-5-wrap .nf-field-element .ninja-forms-field{background-color:#eee !important;border:none !important;width:100% !important;-moz-border-radius:0 !important;-webkit-border-radius:0 !important;border-radius:3px !important;font-size:14px;color:#999 !important;padding:16px !important;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}.nf-form-content .nf-field-container #nf-field-4-wrap .nf-field-element .ninja-forms-field:hover{color:#f26e20 !important;margin:8px auto 0;cursor:pointer;font-size:20px;font-weight:500;-moz-border-radius:3px;-webkit-border-radius:3px;border-radius:3px;padding:6px 20px;line-height:1.7em;background:0 0;border:2px solid;-webkit-font-smoothing:antialiased;-moz-osx-font-smoothing:grayscale;-moz-transition:all .2s;-webkit-transition:all .2s;transition:all .2s}</style><div id="nf-form-1-cont" class="nf-form-cont" aria-live="polite" aria-labelledby="nf-form-title-1" aria-describedby="nf-form-errors-1" role="form"><div class="nf-loading-spinner"></div></div> <script>var formDisplay=1;var nfForms=nfForms||[];var form=[];form.id='1';form.settings={"objectType":"Form Setting","editActive":true,"title":"Contact Me","key":"","created_at":"2019-04-19 22:50:44","default_label_pos":"above","conditions":[],"show_title":0,"clear_complete":"1","hide_complete":"1","wrapper_class":"","element_class":"","add_submit":"1","logged_in":"","not_logged_in_msg":"","sub_limit_number":"","sub_limit_msg":"","calculations":[],"formContentData":[{"order":0,"cells":[{"order":0,"fields":["name"],"width":"100"}]},{"order":1,"cells":[{"order":0,"fields":["email"],"width":"100"}]},{"order":2,"cells":[{"order":0,"fields":["phone_1555689049787"],"width":"100"}]},{"order":3,"cells":[{"order":0,"fields":["dang_ky_1555989526975"],"width":"100"}]}],"container_styles_background-color":"","container_styles_border":"","container_styles_border-style":"","container_styles_border-color":"","container_styles_color":"","container_styles_height":"","container_styles_width":"","container_styles_font-size":"","container_styles_margin":"","container_styles_padding":"","container_styles_display":"","container_styles_float":"","container_styles_show_advanced_css":"0","container_styles_advanced":"","title_styles_background-color":"","title_styles_border":"","title_styles_border-style":"","title_styles_border-color":"","title_styles_color":"","title_styles_height":"","title_styles_width":"","title_styles_font-size":"","title_styles_margin":"","title_styles_padding":"","title_styles_display":"","title_styles_float":"","title_styles_show_advanced_css":"0","title_styles_advanced":"","row_styles_background-color":"","row_styles_border":"","row_styles_border-style":"","row_styles_border-color":"","row_styles_color":"","row_styles_height":"","row_styles_width":"","row_styles_font-size":"","row_styles_margin":"","row_styles_padding":"","row_styles_display":"","row_styles_show_advanced_css":"0","row_styles_advanced":"","row-odd_styles_background-color":"","row-odd_styles_border":"","row-odd_styles_border-style":"","row-odd_styles_border-color":"","row-odd_styles_color":"","row-odd_styles_height":"","row-odd_styles_width":"","row-odd_styles_font-size":"","row-odd_styles_margin":"","row-odd_styles_padding":"","row-odd_styles_display":"","row-odd_styles_show_advanced_css":"0","row-odd_styles_advanced":"","success-msg_styles_background-color":"","success-msg_styles_border":"","success-msg_styles_border-style":"","success-msg_styles_border-color":"","success-msg_styles_color":"","success-msg_styles_height":"","success-msg_styles_width":"","success-msg_styles_font-size":"","success-msg_styles_margin":"","success-msg_styles_padding":"","success-msg_styles_display":"","success-msg_styles_show_advanced_css":"0","success-msg_styles_advanced":"","error_msg_styles_background-color":"","error_msg_styles_border":"","error_msg_styles_border-style":"","error_msg_styles_border-color":"","error_msg_styles_color":"","error_msg_styles_height":"","error_msg_styles_width":"","error_msg_styles_font-size":"","error_msg_styles_margin":"","error_msg_styles_padding":"","error_msg_styles_display":"","error_msg_styles_show_advanced_css":"0","error_msg_styles_advanced":"","currency":"","unique_field_error":"A form with this value has already been submitted.","changeEmailErrorMsg":"H\u00e3y nh\u1eadp m\u1ed9t \u0111\u1ecba ch\u1ec9 email h\u1ee3p l\u1ec7!","changeDateErrorMsg":"Please enter a valid date!","confirmFieldErrorMsg":"Nh\u1eefng tr\u01b0\u1eddng n\u00e0y ph\u1ea3i kh\u1edbp!","fieldNumberNumMinError":"L\u1ed7i s\u1ed1 t\u1ed1i thi\u1ec3u","fieldNumberNumMaxError":"L\u1ed7i s\u1ed1 t\u1ed1i \u0111a","fieldNumberIncrementBy":"H\u00e3y t\u0103ng theo ","formErrorsCorrectErrors":"H\u00e3y s\u1eeda l\u1ed7i tr\u01b0\u1edbc khi g\u1eedi m\u1eabu n\u00e0y.","validateRequiredField":"\u0110\u00e2y l\u00e0 m\u1ed9t tr\u01b0\u1eddng b\u1eaft bu\u1ed9c.","honeypotHoneypotError":"L\u1ed7i Honeypot","fieldsMarkedRequired":"C\u00e1c tr\u01b0\u1eddng \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u00e1nh d\u1ea5u <span class=\"ninja-forms-req-symbol\">*<\/span> l\u00e0 b\u1eaft bu\u1ed9c","drawerDisabled":false,"ninjaForms":"Ninja Forms","fieldTextareaRTEInsertLink":"Ch\u00e8n li\u00ean k\u1ebft","fieldTextareaRTEInsertMedia":"Ch\u00e8n ph\u01b0\u01a1ng ti\u1ec7n","fieldTextareaRTESelectAFile":"Ch\u1ecdn t\u1eadp tin","fileUploadOldCodeFileUploadInProgress":"\u0110ang t\u1ea3i t\u1eadp tin l\u00ean.","fileUploadOldCodeFileUpload":"T\u1ea2I T\u1eacP TIN L\u00caN","currencySymbol":false,"thousands_sep":".","decimal_point":",","siteLocale":"vi","dateFormat":"m\/d\/Y","startOfWeek":"1","of":"c\u1ee7a","previousMonth":"Previous Month","nextMonth":"Next Month","months":["January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December"],"monthsShort":["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"],"weekdays":["Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"],"weekdaysShort":["Sun","Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat"],"weekdaysMin":["Su","Mo","Tu","We","Th","Fr","Sa"],"embed_form":"","currency_symbol":"","beforeForm":"","beforeFields":"","afterFields":"","afterForm":""};form.fields=[{"objectType":"Field","objectDomain":"fields","editActive":false,"order":1,"label":"","key":"name","type":"textbox","created_at":"2019-04-19 22:50:44","label_pos":"hidden","required":0,"placeholder":"Name","default":"","wrapper_class":"","element_class":"","container_class":"","input_limit":"","input_limit_type":"characters","input_limit_msg":"Character(s) left","manual_key":"","disable_input":"","admin_label":"","help_text":"","desc_text":"","disable_browser_autocomplete":"","mask":"","custom_mask":"","wrap_styles_background-color":"","wrap_styles_border":"","wrap_styles_border-style":"","wrap_styles_border-color":"","wrap_styles_color":"","wrap_styles_height":"","wrap_styles_width":"","wrap_styles_font-size":"","wrap_styles_margin":"","wrap_styles_padding":"","wrap_styles_display":"","wrap_styles_float":"","wrap_styles_show_advanced_css":0,"wrap_styles_advanced":"","label_styles_background-color":"","label_styles_border":"","label_styles_border-style":"","label_styles_border-color":"","label_styles_color":"","label_styles_height":"","label_styles_width":"","label_styles_font-size":"","label_styles_margin":"","label_styles_padding":"","label_styles_display":"","label_styles_float":"","label_styles_show_advanced_css":0,"label_styles_advanced":"","element_styles_background-color":"","element_styles_border":"","element_styles_border-style":"","element_styles_border-color":"","element_styles_color":"","element_styles_height":"","element_styles_width":"","element_styles_font-size":"","element_styles_margin":"","element_styles_padding":"","element_styles_display":"","element_styles_float":"","element_styles_show_advanced_css":1,"element_styles_advanced":"background-color: #eee !important;\n\tborder: none !important;\n\twidth: 100% !important;\n\t-moz-border-radius: 0 !important;\n\t-webkit-border-radius: 0 !important;\n\tborder-radius: 3px !important;\n\tfont-size: 14px;\n\tcolor: #999 !important;\n\tpadding: 16px !important;\n\t-moz-box-sizing: border-box;\n\t-webkit-box-sizing: border-box;\n\tbox-sizing: border-box;","cellcid":"c3157","custom_name_attribute":"","personally_identifiable":"","value":"","drawerDisabled":false,"id":1,"beforeField":"","afterField":"","parentType":"textbox","element_templates":["textbox","input"],"old_classname":"","wrap_template":"wrap"},{"objectType":"Field","objectDomain":"fields","editActive":false,"order":2,"label":"","key":"email","type":"email","created_at":"2019-04-19 22:50:44","label_pos":"hidden","required":0,"placeholder":"Email","default":"","wrapper_class":"","element_class":"","container_class":"","admin_label":"","help_text":"","desc_text":"","wrap_styles_background-color":"","wrap_styles_border":"","wrap_styles_border-style":"","wrap_styles_border-color":"","wrap_styles_color":"","wrap_styles_height":"","wrap_styles_width":"","wrap_styles_font-size":"","wrap_styles_margin":"","wrap_styles_padding":"","wrap_styles_display":"","wrap_styles_float":"","wrap_styles_show_advanced_css":0,"wrap_styles_advanced":"","label_styles_background-color":"","label_styles_border":"","label_styles_border-style":"","label_styles_border-color":"","label_styles_color":"","label_styles_height":"","label_styles_width":"","label_styles_font-size":"","label_styles_margin":"","label_styles_padding":"","label_styles_display":"","label_styles_float":"","label_styles_show_advanced_css":0,"label_styles_advanced":"","element_styles_background-color":"","element_styles_border":"","element_styles_border-style":"","element_styles_border-color":"","element_styles_color":"","element_styles_height":"","element_styles_width":"","element_styles_font-size":"","element_styles_margin":"","element_styles_padding":"","element_styles_display":"","element_styles_float":"","element_styles_show_advanced_css":1,"element_styles_advanced":"background-color: #eee !important;\n\tborder: none !important;\n\twidth: 100% !important;\n\t-moz-border-radius: 0 !important;\n\t-webkit-border-radius: 0 !important;\n\tborder-radius: 3px !important;\n\tfont-size: 14px;\n\tcolor: #999 !important;\n\tpadding: 16px !important;\n\t-moz-box-sizing: border-box;\n\t-webkit-box-sizing: border-box;\n\tbox-sizing: border-box;","cellcid":"c3161","custom_name_attribute":"email","personally_identifiable":1,"value":"","id":2,"beforeField":"","afterField":"","parentType":"email","element_templates":["email","input"],"old_classname":"","wrap_template":"wrap"},{"objectType":"Field","objectDomain":"fields","editActive":false,"order":3,"type":"phone","label":"","key":"phone_1555689049787","label_pos":"hidden","required":0,"default":"","placeholder":"Phone:","container_class":"","element_class":"","input_limit":"","input_limit_type":"characters","input_limit_msg":"K\u00fd t\u1ef1 c\u00f2n l\u1ea1i","manual_key":false,"admin_label":"","help_text":"","mask":"","custom_mask":"","custom_name_attribute":"phone","personally_identifiable":1,"value":"","drawerDisabled":false,"wrap_styles_border":"","wrap_styles_width":"","wrap_styles_margin":"","wrap_styles_padding":"","wrap_styles_float":"","wrap_styles_show_advanced_css":0,"label_styles_border":"","label_styles_width":"","label_styles_font-size":"","label_styles_margin":"","label_styles_padding":"","label_styles_float":"","label_styles_show_advanced_css":0,"element_styles_border":"","element_styles_width":"","element_styles_font-size":"","element_styles_margin":"","element_styles_padding":"","element_styles_float":"","element_styles_show_advanced_css":1,"element_styles_advanced":"background-color: #eee !important;\n\tborder: none !important;\n\twidth: 100% !important;\n\t-moz-border-radius: 0 !important;\n\t-webkit-border-radius: 0 !important;\n\tborder-radius: 3px !important;\n\tfont-size: 14px;\n\tcolor: #999 !important;\n\tpadding: 16px !important;\n\t-moz-box-sizing: border-box;\n\t-webkit-box-sizing: border-box;\n\tbox-sizing: border-box;","cellcid":"c3164","id":5,"beforeField":"","afterField":"","parentType":"textbox","element_templates":["tel","textbox","input"],"old_classname":"","wrap_template":"wrap"},{"objectType":"Field","objectDomain":"fields","editActive":false,"order":4,"label":"\u0110\u0102NG K\u00dd","key":"dang_ky_1555989526975","type":"submit","created_at":"2019-04-19 22:50:44","processing_label":"\u0110ANG X\u1eec L\u00dd...","container_class":"","element_class":"","wrap_styles_background-color":"","wrap_styles_border":"","wrap_styles_border-style":"","wrap_styles_border-color":"","wrap_styles_color":"","wrap_styles_height":"","wrap_styles_width":"","wrap_styles_font-size":"","wrap_styles_margin":"","wrap_styles_padding":"","wrap_styles_display":"","wrap_styles_float":"","wrap_styles_show_advanced_css":0,"wrap_styles_advanced":"","label_styles_background-color":"","label_styles_border":"","label_styles_border-style":"","label_styles_border-color":"","label_styles_color":"","label_styles_height":"","label_styles_width":"","label_styles_font-size":"","label_styles_margin":"","label_styles_padding":"","label_styles_display":"","label_styles_float":"","label_styles_show_advanced_css":0,"label_styles_advanced":"","element_styles_background-color":"","element_styles_border":"","element_styles_border-style":"","element_styles_border-color":"","element_styles_color":"","element_styles_height":"","element_styles_width":"","element_styles_font-size":"","element_styles_margin":"","element_styles_padding":"","element_styles_display":"","element_styles_float":"","element_styles_show_advanced_css":0,"element_styles_advanced":"","submit_element_hover_styles_background-color":"","submit_element_hover_styles_border":"","submit_element_hover_styles_border-style":"","submit_element_hover_styles_border-color":"","submit_element_hover_styles_color":"","submit_element_hover_styles_height":"","submit_element_hover_styles_width":"","submit_element_hover_styles_font-size":"","submit_element_hover_styles_margin":"","submit_element_hover_styles_padding":"","submit_element_hover_styles_display":"","submit_element_hover_styles_float":"","submit_element_hover_styles_show_advanced_css":1,"submit_element_hover_styles_advanced":"color: #f26e20 !important;\n\tmargin: 8px auto 0;\n\tcursor: pointer;\n\tfont-size: 20px;\n\tfont-weight: 500;\n\t-moz-border-radius: 3px;\n\t-webkit-border-radius: 3px;\n\tborder-radius: 3px;\n\tpadding: 6px 20px;\n\tline-height: 1.7em;\n\tbackground: transparent;\n\tborder: 2px solid;\n\t-webkit-font-smoothing: antialiased;\n\t-moz-osx-font-smoothing: grayscale;\n\t-moz-transition: all 0.2s;\n\t-webkit-transition: all 0.2s;\n\ttransition: all 0.2s;","cellcid":"c3167","drawerDisabled":false,"id":4,"beforeField":"","afterField":"","value":"","label_pos":"above","parentType":"textbox","element_templates":["submit","button","input"],"old_classname":"","wrap_template":"wrap-no-label"}];nfForms.push(form);</script> <script id="nf-tmpl-cell" type="text/template"> <nf-fields></nf-fields> </script> <script id="nf-tmpl-row" type="text/template"> <nf-cells></nf-cells> </script> </div></div><div id="media_video-2" class=" h-ni w-t primary-sidebar-widget widget widget_media_video"><div class="section-heading sh-t2 sh-s1"><span class="h-text">HÀ NỘI CÓ BIỂN</span></div><div style="width:100%;" class="wp-video"><!--[if lt IE 9]><script>document.createElement('video');</script><![endif]--><video class="wp-video-shortcode" id="video-226709-1" preload="metadata" controls="controls"><source type="video/youtube" src="https://youtu.be/NF6fz_4l82s?_=1" /><a href="https://youtu.be/NF6fz_4l82s">https://youtu.be/NF6fz_4l82s</a></video></div></div><div id="calendar-2" class=" h-ni w-nt primary-sidebar-widget widget widget_calendar"><div id="calendar_wrap" class="calendar_wrap"><table id="wp-calendar"><caption>Tháng Mười Hai 2019</caption><thead><tr><th scope="col" title="Thứ Hai">H</th><th scope="col" title="Thứ Ba">B</th><th scope="col" title="Thứ Tư">T</th><th scope="col" title="Thứ Năm">N</th><th scope="col" title="Thứ Sáu">S</th><th scope="col" title="Thứ Bảy">B</th><th scope="col" title="Chủ Nhật">C</th></tr></thead><tfoot><tr><td colspan="3" id="prev"><a href="https://bacvilla.com/2019/11/">« Th11</a></td><td class="pad"> </td><td colspan="3" id="next" class="pad"> </td></tr></tfoot><tbody><tr><td colspan="6" class="pad"> </td><td><a href="https://bacvilla.com/2019/12/01/" aria-label="Các bài viết đã được đăng vào December 1, 2019">1</a></td></tr><tr><td><a href="https://bacvilla.com/2019/12/02/" aria-label="Các bài viết đã được đăng vào December 2, 2019">2</a></td><td><a href="https://bacvilla.com/2019/12/03/" aria-label="Các bài viết đã được đăng vào December 3, 2019">3</a></td><td><a href="https://bacvilla.com/2019/12/04/" aria-label="Các bài viết đã được đăng vào December 4, 2019">4</a></td><td><a href="https://bacvilla.com/2019/12/05/" aria-label="Các bài viết đã được đăng vào December 5, 2019">5</a></td><td><a href="https://bacvilla.com/2019/12/06/" aria-label="Các bài viết đã được đăng vào December 6, 2019">6</a></td><td><a href="https://bacvilla.com/2019/12/07/" aria-label="Các bài viết đã được đăng vào December 7, 2019">7</a></td><td>8</td></tr><tr><td><a href="https://bacvilla.com/2019/12/09/" aria-label="Các bài viết đã được đăng vào December 9, 2019">9</a></td><td><a href="https://bacvilla.com/2019/12/10/" aria-label="Các bài viết đã được đăng vào December 10, 2019">10</a></td><td><a href="https://bacvilla.com/2019/12/11/" aria-label="Các bài viết đã được đăng vào December 11, 2019">11</a></td><td><a href="https://bacvilla.com/2019/12/12/" aria-label="Các bài viết đã được đăng vào December 12, 2019">12</a></td><td id="today"><a href="https://bacvilla.com/2019/12/13/" aria-label="Các bài viết đã được đăng vào December 13, 2019">13</a></td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td></tr><tr><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td></tr><tr><td>30</td><td>31</td><td class="pad" colspan="5"> </td></tr></tbody></table></div></div><div id="recent-posts-2" class=" h-ni w-t primary-sidebar-widget widget widget_recent_entries"><div class="section-heading sh-t2 sh-s1"><span class="h-text">THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT</span></div><ul><li> <a href="https://bacvilla.com/chung-khon-sng-13-12-v-du-thi-truong-tang-qu-quotdat-deoquot/">Chứng khoán sáng 13/12: Vì đâu thị trường tăng quá &quot;dặt dẹo&quot;?</a> <span class="post-date">Tháng Mười Hai 13, 2019</span></li><li> <a href="https://bacvilla.com/thoi-diem-nao-xuong-tien-biet-thu-nghi-duong-ven-bien/">Thời điểm nào “xuống tiền” biệt thự nghỉ dưỡng ven biển?</a> <span class="post-date">Tháng Mười Hai 13, 2019</span></li><li> <a href="https://bacvilla.com/kich-ban-nao-cho-thi-truong-bat-dong-san-nam-2020/">Kịch bản nào cho thị trường bất động sản năm 2020?</a> <span class="post-date">Tháng Mười Hai 13, 2019</span></li><li> <a href="https://bacvilla.com/facebook-google-rot-khoi-top-10-noi-lm-viec-tot-nhat-o-my/">Facebook, Google rớt khỏi top 10 nơi làm việc tốt nhất ở Mỹ</a> <span class="post-date">Tháng Mười Hai 13, 2019</span></li></ul></div><div id="media_gallery-3" class=" h-ni w-t primary-sidebar-widget widget widget_media_gallery"><div class="section-heading sh-t2 sh-s1"><span class="h-text">Một Số Hình Ảnh Thực Tế</span></div><div id='gallery-1' class='gallery galleryid-226709 gallery-columns-3 gallery-size-thumbnail'><figure class='gallery-item'><div class='gallery-icon landscape'> <a href='https://bacvilla.com/300918_tailieudaotao_vincityoceanpark_01/'><img data-lazyloaded="1" data-placeholder-resp="150x150" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJYAAACWAQMAAAAGz+OhAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAACBjSFJNAAB6JgAAgIQAAPoAAACA6AAAdTAAAOpgAAA6mAAAF3CculE8AAAABlBMVEXP1Nv////IR9S9AAAAAWJLR0QB/wIt3gAAABpJREFUSMftwTEBAAAAwqD1T20ND6AAAIB3Awu4AAFdkeOZAAAAAElFTkSuQmCC" width="150" height="150" data-src="https://bacvilla.com/wp-content/uploads/2018/11/300918_TaiLieuDaoTao_VincityOceanPark_01-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" data-srcset="https://bacvilla.com/wp-content/uploads/2018/11/300918_TaiLieuDaoTao_VincityOceanPark_01-150x150.jpg 150w, https://bacvilla.com/wp-content/uploads/2018/11/300918_TaiLieuDaoTao_VincityOceanPark_01-66x66.jpg 66w" data-sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /><noscript><img width="150" height="150" src="https://bacvilla.com/wp-content/uploads/2018/11/300918_TaiLieuDaoTao_VincityOceanPark_01-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" srcset="https://bacvilla.com/wp-content/uploads/2018/11/300918_TaiLieuDaoTao_VincityOceanPark_01-150x150.jpg 150w, https://bacvilla.com/wp-content/uploads/2018/11/300918_TaiLieuDaoTao_VincityOceanPark_01-66x66.jpg 66w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></noscript></a></div></figure><figure class='gallery-item'><div class='gallery-icon landscape'> <a href='https://bacvilla.com/test2/300918_tailieudaotao_vincityoceanpark_02/'><img data-lazyloaded="1" data-placeholder-resp="150x150" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJYAAACWAQMAAAAGz+OhAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAACBjSFJNAAB6JgAAgIQAAPoAAACA6AAAdTAAAOpgAAA6mAAAF3CculE8AAAABlBMVEXP1Nv////IR9S9AAAAAWJLR0QB/wIt3gAAABpJREFUSMftwTEBAAAAwqD1T20ND6AAAIB3Awu4AAFdkeOZAAAAAElFTkSuQmCC" width="150" height="150" data-src="https://bacvilla.com/wp-content/uploads/2018/11/300918_TaiLieuDaoTao_VincityOceanPark_02-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" data-srcset="https://bacvilla.com/wp-content/uploads/2018/11/300918_TaiLieuDaoTao_VincityOceanPark_02-150x150.jpg 150w, https://bacvilla.com/wp-content/uploads/2018/11/300918_TaiLieuDaoTao_VincityOceanPark_02-66x66.jpg 66w" data-sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /><noscript><img width="150" height="150" src="https://bacvilla.com/wp-content/uploads/2018/11/300918_TaiLieuDaoTao_VincityOceanPark_02-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" srcset="https://bacvilla.com/wp-content/uploads/2018/11/300918_TaiLieuDaoTao_VincityOceanPark_02-150x150.jpg 150w, https://bacvilla.com/wp-content/uploads/2018/11/300918_TaiLieuDaoTao_VincityOceanPark_02-66x66.jpg 66w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></noscript></a></div></figure><figure class='gallery-item'><div class='gallery-icon landscape'> <a href='https://bacvilla.com/about/proces_3/'><img data-lazyloaded="1" data-placeholder-resp="150x150" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJYAAACWAQMAAAAGz+OhAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAACBjSFJNAAB6JgAAgIQAAPoAAACA6AAAdTAAAOpgAAA6mAAAF3CculE8AAAABlBMVEXP1Nv////IR9S9AAAAAWJLR0QB/wIt3gAAABpJREFUSMftwTEBAAAAwqD1T20ND6AAAIB3Awu4AAFdkeOZAAAAAElFTkSuQmCC" width="150" height="150" data-src="https://bacvilla.com/wp-content/uploads/2015/02/proces_3.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" /><noscript><img width="150" height="150" src="https://bacvilla.com/wp-content/uploads/2015/02/proces_3.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" /></noscript></a></div></figure><figure class='gallery-item'><div class='gallery-icon landscape'> <a href='https://bacvilla.com/image8/'><img data-lazyloaded="1" data-placeholder-resp="150x101" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJYAAABlAQMAAACVyYgWAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAACBjSFJNAAB6JgAAgIQAAPoAAACA6AAAdTAAAOpgAAA6mAAAF3CculE8AAAABlBMVEXP1Nv////IR9S9AAAAAWJLR0QB/wIt3gAAABdJREFUOMtjYBgFo2AUjIJRMApGwXAEAAfkAAHymIHnAAAAAElFTkSuQmCC" width="150" height="101" data-src="https://bacvilla.com/wp-content/uploads/2015/02/image8.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" /><noscript><img width="150" height="101" src="https://bacvilla.com/wp-content/uploads/2015/02/image8.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" /></noscript></a></div></figure><figure class='gallery-item'><div class='gallery-icon landscape'> <a href='https://bacvilla.com/image12/'><img data-lazyloaded="1" data-placeholder-resp="150x101" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJYAAABlAQMAAACVyYgWAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAACBjSFJNAAB6JgAAgIQAAPoAAACA6AAAdTAAAOpgAAA6mAAAF3CculE8AAAABlBMVEXP1Nv////IR9S9AAAAAWJLR0QB/wIt3gAAABdJREFUOMtjYBgFo2AUjIJRMApGwXAEAAfkAAHymIHnAAAAAElFTkSuQmCC" width="150" height="101" data-src="https://bacvilla.com/wp-content/uploads/2015/02/image12.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" /><noscript><img width="150" height="101" src="https://bacvilla.com/wp-content/uploads/2015/02/image12.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" /></noscript></a></div></figure><figure class='gallery-item'><div class='gallery-icon landscape'> <a href='https://bacvilla.com/image1-2/'><img data-lazyloaded="1" data-placeholder-resp="150x101" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJYAAABlAQMAAACVyYgWAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAACBjSFJNAAB6JgAAgIQAAPoAAACA6AAAdTAAAOpgAAA6mAAAF3CculE8AAAABlBMVEXP1Nv////IR9S9AAAAAWJLR0QB/wIt3gAAABdJREFUOMtjYBgFo2AUjIJRMApGwXAEAAfkAAHymIHnAAAAAElFTkSuQmCC" width="150" height="101" data-src="https://bacvilla.com/wp-content/uploads/2015/02/image11.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" /><noscript><img width="150" height="101" src="https://bacvilla.com/wp-content/uploads/2015/02/image11.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" /></noscript></a></div></figure><figure class='gallery-item'><div class='gallery-icon landscape'> <a href='https://bacvilla.com/image2/'><img data-lazyloaded="1" data-placeholder-resp="150x101" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJYAAABlAQMAAACVyYgWAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAACBjSFJNAAB6JgAAgIQAAPoAAACA6AAAdTAAAOpgAAA6mAAAF3CculE8AAAABlBMVEXP1Nv////IR9S9AAAAAWJLR0QB/wIt3gAAABdJREFUOMtjYBgFo2AUjIJRMApGwXAEAAfkAAHymIHnAAAAAElFTkSuQmCC" width="150" height="101" data-src="https://bacvilla.com/wp-content/uploads/2015/02/image2.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" /><noscript><img width="150" height="101" src="https://bacvilla.com/wp-content/uploads/2015/02/image2.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" /></noscript></a></div></figure><figure class='gallery-item'><div class='gallery-icon landscape'> <a href='https://bacvilla.com/portfolio8/'><img data-lazyloaded="1" data-placeholder-resp="150x101" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJYAAABlAQMAAACVyYgWAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAACBjSFJNAAB6JgAAgIQAAPoAAACA6AAAdTAAAOpgAAA6mAAAF3CculE8AAAABlBMVEXP1Nv////IR9S9AAAAAWJLR0QB/wIt3gAAABdJREFUOMtjYBgFo2AUjIJRMApGwXAEAAfkAAHymIHnAAAAAElFTkSuQmCC" width="150" height="101" data-src="https://bacvilla.com/wp-content/uploads/2015/02/portfolio8.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" /><noscript><img width="150" height="101" src="https://bacvilla.com/wp-content/uploads/2015/02/portfolio8.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" /></noscript></a></div></figure><figure class='gallery-item'><div class='gallery-icon landscape'> <a href='https://bacvilla.com/portfolio12/'><img data-lazyloaded="1" data-placeholder-resp="150x101" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJYAAABlAQMAAACVyYgWAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAACBjSFJNAAB6JgAAgIQAAPoAAACA6AAAdTAAAOpgAAA6mAAAF3CculE8AAAABlBMVEXP1Nv////IR9S9AAAAAWJLR0QB/wIt3gAAABdJREFUOMtjYBgFo2AUjIJRMApGwXAEAAfkAAHymIHnAAAAAElFTkSuQmCC" width="150" height="101" data-src="https://bacvilla.com/wp-content/uploads/2015/02/portfolio12.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" /><noscript><img width="150" height="101" src="https://bacvilla.com/wp-content/uploads/2015/02/portfolio12.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" /></noscript></a></div></figure><figure class='gallery-item'><div class='gallery-icon landscape'> <a href='https://bacvilla.com/portfolio10/'><img data-lazyloaded="1" data-placeholder-resp="150x101" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJYAAABlAQMAAACVyYgWAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAACBjSFJNAAB6JgAAgIQAAPoAAACA6AAAdTAAAOpgAAA6mAAAF3CculE8AAAABlBMVEXP1Nv////IR9S9AAAAAWJLR0QB/wIt3gAAABdJREFUOMtjYBgFo2AUjIJRMApGwXAEAAfkAAHymIHnAAAAAElFTkSuQmCC" width="150" height="101" data-src="https://bacvilla.com/wp-content/uploads/2015/02/portfolio10.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" /><noscript><img width="150" height="101" src="https://bacvilla.com/wp-content/uploads/2015/02/portfolio10.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" /></noscript></a></div></figure></div></div><div id="nav_menu-2" class=" h-ni w-t primary-sidebar-widget widget widget_nav_menu"><div class="section-heading sh-t2 sh-s1"><span class="h-text">MORE INFORMATION</span></div><div class="menu-main-menu-container"><ul id="menu-main-menu-2" class="menu"><li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-223181"><a href="https://bacvilla.com/category/vinhomes-ocean-park/">Vinhomes Ocean Park</a></li><li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-223182"><a href="https://bacvilla.com/category/vinhomes-smart-city/">Vinhomes Smart City</a></li><li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-223183"><a href="https://bacvilla.com/category/vinhomes-west-point/">Vinhomes West Point</a></li></ul></div></div><div id="text-5" class=" h-ni w-t primary-sidebar-widget widget widget_text"><div class="section-heading sh-t2 sh-s1"><span class="h-text">Cam Kết Của Chúng Tôi</span></div><div class="textwidget"><div class="textwidget"><ol><li style="text-align: justify;">Có quỹ căn đẹp đem tới cho quý khách hàng lựa chọn đa dạng phù hợp với nhu cầu và tài chính.</li><li style="text-align: justify;">Cung cấp thông tin chính xác và nhanh chóng nhất.</li><li style="text-align: justify;">Hỗ trợ tư vấn pháp lý và thủ tục Dự Án nhanh chóng.</li><li style="text-align: justify;">Hỗ trợ khách hàng giải quyết mọi vấn đề về thủ tục vay vốn ngân hàng</li><li style="text-align: justify;">Cam kết trở thành cầu nối vững chắc, chuyên nghiệp giữa khách hàng và chủ đầu tư.</li><li style="text-align: justify;">Thông tin và hình ảnh trên Web tới thời điểm hiện tại chỉ mang tính chất tham khảo.</li></ol></div></div></div></aside></div></div></div></main></div></div><footer id="site-footer" class="site-footer full-width"><div class="copy-footer"><div class="content-wrap"><div class="container"><div class="row"><div class="col-lg-12"><div id="menu-footer" class="menu footer-menu-wrapper" role="navigation" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/SiteNavigationElement"><nav class="footer-menu-container"><ul id="footer-navigation" class="footer-menu menu clearfix"><li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-term-41 better-anim-fade menu-item-223181"><a href="https://bacvilla.com/category/vinhomes-ocean-park/">Vinhomes Ocean Park</a></li><li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-term-39 better-anim-fade menu-item-223182"><a href="https://bacvilla.com/category/vinhomes-smart-city/">Vinhomes Smart City</a></li><li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-term-40 better-anim-fade menu-item-223183"><a href="https://bacvilla.com/category/vinhomes-west-point/">Vinhomes West Point</a></li></ul></nav></div></div></div><div class="row footer-copy-row"><div class="copy-1 col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"> © 2017 - All Rights Reserved.</div><div class="copy-2 col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"> Website Design: <a href="http://betterstudio.com/">BetterStudio</a></div></div></div></div></div></footer> <span class="back-top"><i class="fa fa-arrow-up"></i></span> <script type='text/javascript'>var bs_pagination_loc={"loading":"<div class=\"bs-loading\"><div><\/div><div><\/div><div><\/div><div><\/div><div><\/div><div><\/div><div><\/div><div><\/div><div><\/div><\/div>"};</script> <script type='text/javascript'>var publisher_theme_global_loc={"page":{"boxed":"full-width"},"header":{"style":"style-2","boxed":"boxed"},"ajax_url":"https:\/\/bacvilla.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","loading":"<div class=\"bs-loading\"><div><\/div><div><\/div><div><\/div><div><\/div><div><\/div><div><\/div><div><\/div><div><\/div><div><\/div><\/div>","translations":{"tabs_all":"T\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c","tabs_more":"H\u01a1n","lightbox_expand":"Expand the image","lightbox_close":"Close"},"lightbox":{"not_classes":""},"main_menu":{"more_menu":"enable"},"top_menu":{"more_menu":"enable"},"skyscraper":{"sticky_gap":30,"sticky":false,"position":""},"share":{"more":true},"refresh_googletagads":"1","notification":{"subscribe_msg":"By clicking the subscribe button you will never miss the new articles!","subscribed_msg":"You're subscribed to notifications","subscribe_btn":"Subscribe","subscribed_btn":"Unsubscribe"}};var publisher_theme_ajax_search_loc={"ajax_url":"https:\/\/bacvilla.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","previewMarkup":"<div class=\"ajax-search-results-wrapper ajax-search-no-product ajax-search-fullwidth\">\n\t<div class=\"ajax-search-results\">\n\t\t<div class=\"ajax-ajax-posts-list\">\n\t\t\t<div class=\"clean-title heading-typo\">\n\t\t\t\t<span>b\u00e0i vi\u1ebft<\/span>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<div class=\"posts-lists\" data-section-name=\"posts\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"ajax-taxonomy-list\">\n\t\t\t<div class=\"ajax-categories-columns\">\n\t\t\t\t<div class=\"clean-title heading-typo\">\n\t\t\t\t\t<span>Th\u1ec3 lo\u1ea1i<\/span>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"posts-lists\" data-section-name=\"categories\"><\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<div class=\"ajax-tags-columns\">\n\t\t\t\t<div class=\"clean-title heading-typo\">\n\t\t\t\t\t<span>th\u1ebb<\/span>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"posts-lists\" data-section-name=\"tags\"><\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>","full_width":"1"};</script> <div class="rh-cover noscroll gr-5" > <span class="rh-close"></span><div class="rh-panel rh-pm"><div class="rh-p-h"> <span class="user-login"> <span class="user-avatar user-avatar-icon"><i class="fa fa-user-circle"></i></span> Sign in </span></div><div class="rh-p-b"><div class="rh-c-m clearfix"><ul id="resp-navigation" class="resp-menu menu clearfix"><li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-term-41 better-anim-fade menu-item-223181"><a href="https://bacvilla.com/category/vinhomes-ocean-park/">Vinhomes Ocean Park</a></li><li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-term-39 better-anim-fade menu-item-223182"><a href="https://bacvilla.com/category/vinhomes-smart-city/">Vinhomes Smart City</a></li><li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-term-40 better-anim-fade menu-item-223183"><a href="https://bacvilla.com/category/vinhomes-west-point/">Vinhomes West Point</a></li></ul></div><form role="search" method="get" class="search-form" action="https://bacvilla.com"> <input type="search" class="search-field" placeholder="Tìm kiếm..." value="" name="s" title="Tìm kiếm:" autocomplete="off"> <input type="submit" class="search-submit" value=""></form></div></div><div class="rh-panel rh-p-u"><div class="rh-p-h"> <span class="rh-back-menu"><i></i></span></div><div class="rh-p-b"><div id="form_23374_" class="bs-shortcode bs-login-shortcode "><div class="bs-login bs-type-login" style="display:none"><div class="bs-login-panel bs-login-sign-panel bs-current-login-panel"><form name="loginform" action="https://bacvilla.com/wp-login.php" method="post"><div class="login-header"> <span class="login-icon fa fa-user-circle main-color"></span><p>Welcome, Login to your account.</p></div><div class="login-field login-username"> <input type="text" name="log" id="form_23374_user_login" class="input" value="" size="20" placeholder="Username or Email..." required/></div><div class="login-field login-password"> <input type="password" name="pwd" id="form_23374_user_pass" class="input" value="" size="20" placeholder="Password..." required/></div><div class="login-field"> <a href="https://bacvilla.com/wp-login.php?action=lostpassword&redirect_to=https%3A%2F%2Fbacvilla.com%2Fbo-ln-thu-tuong-chnh-phu-vu-chy-o-cng-ty-rang-dng%2F" class="go-reset-panel">Forget password?</a><span class="login-remember"> <input class="remember-checkbox" name="rememberme" type="checkbox" id="form_23374_rememberme" value="forever" /> <label class="remember-label">Remember me</label> </span></div><div class="login-field login-submit"> <input type="submit" name="wp-submit" class="button-primary login-btn" value="Log In"/> <input type="hidden" name="redirect_to" value="https://bacvilla.com/bo-ln-thu-tuong-chnh-phu-vu-chy-o-cng-ty-rang-dng/"/></div></form></div><div class="bs-login-panel bs-login-reset-panel"><span class="go-login-panel"><i class="fa fa-angle-left"></i> Sign in</span><div class="bs-login-reset-panel-inner"><div class="login-header"> <span class="login-icon fa fa-support"></span><p>Recover your password.</p><p>A password will be e-mailed to you.</p></div><form name="lostpasswordform" id="form_23374_lostpasswordform" action="https://bacvilla.com/wp-login.php?action=lostpassword" method="post"><div class="login-field reset-username"> <input type="text" name="user_login" class="input" value="" placeholder="Username or Email..." required/></div><div class="login-field reset-submit"><input type="hidden" name="redirect_to" value=""/> <input type="submit" name="wp-submit" class="login-btn" value="Send My Password"/></div></form></div></div></div></div></div></div></div><link data-asynced='1' as='style' onload='this.rel="stylesheet"' rel='preload' id='dashicons-css' href='https://bacvilla.com/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=5.2.5' type='text/css' media='all' /><noscript><link rel='stylesheet' id='dashicons-css' href='https://bacvilla.com/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=5.2.5' type='text/css' media='all' /></noscript><link data-asynced='1' as='style' onload='this.rel="stylesheet"' rel='preload' id='nf-display-css' href='https://bacvilla.com/wp-content/plugins/ninja-forms/assets/css/display-structure.css?ver=5.2.5' type='text/css' media='all' /><noscript><link rel='stylesheet' id='nf-display-css' href='https://bacvilla.com/wp-content/plugins/ninja-forms/assets/css/display-structure.css?ver=5.2.5' type='text/css' media='all' /></noscript><link data-asynced='1' as='style' onload='this.rel="stylesheet"' rel='preload' id='nf-layout-front-end-css' href='https://bacvilla.com/wp-content/plugins/ninja-forms-style/layouts/assets/css/display-structure.css?ver=3.0.25' type='text/css' media='all' /><noscript><link rel='stylesheet' id='nf-layout-front-end-css' href='https://bacvilla.com/wp-content/plugins/ninja-forms-style/layouts/assets/css/display-structure.css?ver=3.0.25' type='text/css' media='all' /></noscript><link data-asynced='1' as='style' onload='this.rel="stylesheet"' rel='preload' id='mediaelement-css' href='https://bacvilla.com/wp-includes/js/mediaelement/mediaelementplayer-legacy.min.css?ver=4.2.6-78496d1' type='text/css' media='all' /><noscript><link rel='stylesheet' id='mediaelement-css' href='https://bacvilla.com/wp-includes/js/mediaelement/mediaelementplayer-legacy.min.css?ver=4.2.6-78496d1' type='text/css' media='all' /></noscript><link data-asynced='1' as='style' onload='this.rel="stylesheet"' rel='preload' id='wp-mediaelement-css' href='https://bacvilla.com/wp-includes/js/mediaelement/wp-mediaelement.min.css?ver=5.2.5' type='text/css' media='all' /><noscript><link rel='stylesheet' id='wp-mediaelement-css' href='https://bacvilla.com/wp-includes/js/mediaelement/wp-mediaelement.min.css?ver=5.2.5' type='text/css' media='all' /></noscript> <script type='text/javascript' src='https://bacvilla.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=5.2.5' defer data-deferred="1"></script> <script type='text/javascript' src='https://bacvilla.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.2.5' defer data-deferred="1"></script> <script type='text/javascript' src='https://bacvilla.com/wp-includes/js/underscore.min.js?ver=1.8.3' defer data-deferred="1"></script> <script type='text/javascript' src='https://bacvilla.com/wp-includes/js/backbone.min.js?ver=1.2.3' defer data-deferred="1"></script> <script type='text/javascript' src='https://bacvilla.com/wp-content/plugins/ninja-forms/assets/js/min/front-end-deps.js?ver=3.4.18' defer data-deferred="1"></script> <script type='text/javascript'>var nfi18n={"ninjaForms":"Ninja Forms","changeEmailErrorMsg":"H\u00e3y nh\u1eadp m\u1ed9t \u0111\u1ecba ch\u1ec9 email h\u1ee3p l\u1ec7!","changeDateErrorMsg":"Please enter a valid date!","confirmFieldErrorMsg":"Nh\u1eefng tr\u01b0\u1eddng n\u00e0y ph\u1ea3i kh\u1edbp!","fieldNumberNumMinError":"L\u1ed7i s\u1ed1 t\u1ed1i thi\u1ec3u","fieldNumberNumMaxError":"L\u1ed7i s\u1ed1 t\u1ed1i \u0111a","fieldNumberIncrementBy":"H\u00e3y t\u0103ng theo ","fieldTextareaRTEInsertLink":"Ch\u00e8n li\u00ean k\u1ebft","fieldTextareaRTEInsertMedia":"Ch\u00e8n ph\u01b0\u01a1ng ti\u1ec7n","fieldTextareaRTESelectAFile":"Ch\u1ecdn t\u1eadp tin","formErrorsCorrectErrors":"H\u00e3y s\u1eeda l\u1ed7i tr\u01b0\u1edbc khi g\u1eedi m\u1eabu n\u00e0y.","validateRequiredField":"\u0110\u00e2y l\u00e0 m\u1ed9t tr\u01b0\u1eddng b\u1eaft bu\u1ed9c.","honeypotHoneypotError":"L\u1ed7i Honeypot","fileUploadOldCodeFileUploadInProgress":"\u0110ang t\u1ea3i t\u1eadp tin l\u00ean.","fileUploadOldCodeFileUpload":"T\u1ea2I T\u1eacP TIN L\u00caN","currencySymbol":"","fieldsMarkedRequired":"C\u00e1c tr\u01b0\u1eddng \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u00e1nh d\u1ea5u <span class=\"ninja-forms-req-symbol\">*<\/span> l\u00e0 b\u1eaft bu\u1ed9c","thousands_sep":".","decimal_point":",","siteLocale":"vi","dateFormat":"m\/d\/Y","startOfWeek":"1","of":"c\u1ee7a","previousMonth":"Previous Month","nextMonth":"Next Month","months":["January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December"],"monthsShort":["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"],"weekdays":["Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"],"weekdaysShort":["Sun","Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat"],"weekdaysMin":["Su","Mo","Tu","We","Th","Fr","Sa"]};var nfFrontEnd={"adminAjax":"https:\/\/bacvilla.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","ajaxNonce":"4a8bf354d4","requireBaseUrl":"https:\/\/bacvilla.com\/wp-content\/plugins\/ninja-forms\/assets\/js\/","use_merge_tags":{"user":{"address":"address","textbox":"textbox","button":"button","checkbox":"checkbox","city":"city","confirm":"confirm","date":"date","email":"email","firstname":"firstname","html":"html","hidden":"hidden","lastname":"lastname","listcheckbox":"listcheckbox","listcountry":"listcountry","listmultiselect":"listmultiselect","listradio":"listradio","listselect":"listselect","liststate":"liststate","note":"note","number":"number","password":"password","passwordconfirm":"passwordconfirm","product":"product","quantity":"quantity","recaptcha":"recaptcha","shipping":"shipping","spam":"spam","starrating":"starrating","submit":"submit","terms":"terms","textarea":"textarea","total":"total","unknown":"unknown","zip":"zip","hr":"hr"},"post":{"address":"address","textbox":"textbox","button":"button","checkbox":"checkbox","city":"city","confirm":"confirm","date":"date","email":"email","firstname":"firstname","html":"html","hidden":"hidden","lastname":"lastname","listcheckbox":"listcheckbox","listcountry":"listcountry","listmultiselect":"listmultiselect","listradio":"listradio","listselect":"listselect","liststate":"liststate","note":"note","number":"number","password":"password","passwordconfirm":"passwordconfirm","product":"product","quantity":"quantity","recaptcha":"recaptcha","shipping":"shipping","spam":"spam","starrating":"starrating","submit":"submit","terms":"terms","textarea":"textarea","total":"total","unknown":"unknown","zip":"zip","hr":"hr"},"system":{"address":"address","textbox":"textbox","button":"button","checkbox":"checkbox","city":"city","confirm":"confirm","date":"date","email":"email","firstname":"firstname","html":"html","hidden":"hidden","lastname":"lastname","listcheckbox":"listcheckbox","listcountry":"listcountry","listmultiselect":"listmultiselect","listradio":"listradio","listselect":"listselect","liststate":"liststate","note":"note","number":"number","password":"password","passwordconfirm":"passwordconfirm","product":"product","quantity":"quantity","recaptcha":"recaptcha","shipping":"shipping","spam":"spam","starrating":"starrating","submit":"submit","terms":"terms","textarea":"textarea","total":"total","unknown":"unknown","zip":"zip","hr":"hr"},"fields":{"address":"address","textbox":"textbox","button":"button","checkbox":"checkbox","city":"city","confirm":"confirm","date":"date","email":"email","firstname":"firstname","html":"html","hidden":"hidden","lastname":"lastname","listcheckbox":"listcheckbox","listcountry":"listcountry","listmultiselect":"listmultiselect","listradio":"listradio","listselect":"listselect","liststate":"liststate","note":"note","number":"number","password":"password","passwordconfirm":"passwordconfirm","product":"product","quantity":"quantity","recaptcha":"recaptcha","shipping":"shipping","spam":"spam","starrating":"starrating","submit":"submit","terms":"terms","textarea":"textarea","total":"total","unknown":"unknown","zip":"zip","hr":"hr"},"calculations":{"html":"html","hidden":"hidden","note":"note","unknown":"unknown"}},"opinionated_styles":""};</script> <script type='text/javascript' src='https://bacvilla.com/wp-content/plugins/ninja-forms/assets/js/min/front-end.js?ver=3.4.18' defer data-deferred="1"></script> <script type='text/javascript' src='https://bacvilla.com/wp-content/plugins/ninja-forms-style/layouts/assets/js/min/front-end.js?ver=3.0.25' defer data-deferred="1"></script> <script type='text/javascript'>var mejsL10n={"language":"vi","strings":{"mejs.install-flash":"B\u1ea1n \u0111ang s\u1eed d\u1ee5ng tr\u00ecnh duy\u1ec7t kh\u00f4ng h\u1ed7 tr\u1ee3 Flash player. Vui l\u00f2ng b\u1eadt ho\u1eb7c c\u00e0i \u0111\u1eb7t \n phi\u00ean b\u1ea3n m\u1edbi nh\u1ea5t t\u1ea1i https:\/\/get.adobe.com\/flashplayer\/","mejs.fullscreen-off":"T\u1eaft hi\u1ec3n th\u1ecb to\u00e0n m\u00e0n h\u00ecnh","mejs.fullscreen-on":"Hi\u1ec3n th\u1ecb to\u00e0n m\u00e0n h\u00ecnh ","mejs.download-video":"T\u1ea3i video v\u1ec1","mejs.fullscreen":"To\u00e0n m\u00e0n h\u00ecnh","mejs.time-jump-forward":["Tua nhanh 1 gi\u00e2y","Chuy\u1ec3n v\u1ec1 ph\u00eda tr\u01b0\u1edbc %1 gi\u00e2y"],"mejs.loop":"Chuy\u1ec3n \u0111\u1ed5i v\u00f2ng l\u1eb7p","mejs.play":"Ch\u1ea1y","mejs.pause":"T\u1ea1m d\u1eebng","mejs.close":"\u0110\u00f3ng","mejs.time-slider":"Th\u1eddi gian tr\u00ecnh chi\u1ebfu","mejs.time-help-text":"S\u1eed d\u1ee5ng c\u00e1c ph\u00edm m\u0169i t\u00ean Tr\u00e1i\/Ph\u1ea3i \u0111\u1ec3 ti\u1ebfn m\u1ed9t gi\u00e2y, m\u0169i t\u00ean L\u00ean\/Xu\u1ed1ng \u0111\u1ec3 ti\u1ebfn m\u01b0\u1eddi gi\u00e2y.","mejs.time-skip-back":["B\u1ecf qua 1 gi\u00e2y","L\u00f9i l\u1ea1i %1 gi\u00e2y"],"mejs.captions-subtitles":"Ph\u1ee5 \u0111\u1ec1","mejs.captions-chapters":"C\u00e1c m\u1ee5c","mejs.none":"Tr\u1ed1ng","mejs.mute-toggle":"B\u1eadt\/t\u1eaft ch\u1ebf \u0111\u1ed9 im l\u1eb7ng","mejs.volume-help-text":"S\u1eed d\u1ee5ng c\u00e1c ph\u00edm m\u0169i t\u00ean L\u00ean\/Xu\u1ed1ng \u0111\u1ec3 t\u0103ng ho\u1eb7c gi\u1ea3m \u00e2m l\u01b0\u1ee3ng.","mejs.unmute":"B\u1eadt ti\u1ebfng","mejs.mute":"T\u1eaft ti\u1ebfng","mejs.volume-slider":"\u00c2m l\u01b0\u1ee3ng Tr\u00ecnh chi\u1ebfu","mejs.video-player":"Tr\u00ecnh ch\u01a1i Video","mejs.audio-player":"Tr\u00ecnh ch\u01a1i Audio","mejs.ad-skip":"B\u1ecf qua qu\u1ea3ng c\u00e1o","mejs.ad-skip-info":["B\u1ecf qua trong 1 gi\u00e2y","B\u1ecf qua trong %1 gi\u00e2y"],"mejs.source-chooser":"Ch\u1ecdn ngu\u1ed3n","mejs.stop":"D\u1eebng","mejs.speed-rate":"T\u1ed1c \u0111\u1ed9","mejs.live-broadcast":"Tr\u1ef1c ti\u1ebfp","mejs.afrikaans":"Ti\u1ebfng Nam Phi","mejs.albanian":"Ti\u1ebfng Albani","mejs.arabic":"Ti\u1ebfng \u1ea2 R\u1eadp","mejs.belarusian":"Ti\u1ebfng Belarus","mejs.bulgarian":"Ti\u1ebfng Bulgari","mejs.catalan":"Ti\u1ebfng Catalan","mejs.chinese":"Ti\u1ebfng Trung Qu\u1ed1c","mejs.chinese-simplified":"Ti\u1ebfng Trung Qu\u1ed1c (gi\u1ea3n th\u1ec3)","mejs.chinese-traditional":"Ti\u1ebfng Trung ( Ph\u1ed3n th\u1ec3 )","mejs.croatian":"Ti\u1ebfng Croatia","mejs.czech":"Ti\u1ebfng S\u00e9c","mejs.danish":"Ti\u1ebfng \u0110an M\u1ea1ch","mejs.dutch":"Ti\u1ebfng H\u00e0 Lan","mejs.english":"Ti\u1ebfng Anh","mejs.estonian":"Ti\u1ebfng Estonia","mejs.filipino":"Ti\u1ebfng Philippin","mejs.finnish":"Ti\u1ebfng Ph\u1ea7n Lan","mejs.french":"Ti\u1ebfng Ph\u00e1p","mejs.galician":"Ti\u1ebfng Galicia","mejs.german":"Ti\u1ebfng \u0110\u1ee9c","mejs.greek":"Ti\u1ebfng Hy L\u1ea1p","mejs.haitian-creole":"Ti\u1ebfng Haiti","mejs.hebrew":"Ti\u1ebfng Do Th\u00e1i","mejs.hindi":"Ti\u1ebfng Hindu","mejs.hungarian":"Ti\u1ebfng Hungary","mejs.icelandic":"Ti\u1ebfng Ailen","mejs.indonesian":"Ti\u1ebfng Indonesia","mejs.irish":"Ti\u1ebfng Ailen","mejs.italian":"Ti\u1ebfng \u00dd","mejs.japanese":"Ti\u1ebfng Nh\u1eadt","mejs.korean":"Ti\u1ebfng H\u00e0n Qu\u1ed1c","mejs.latvian":"Ti\u1ebfng Latvia","mejs.lithuanian":"Ti\u1ebfng Lithuani","mejs.macedonian":"Ti\u1ebfng Macedonia","mejs.malay":"Ti\u1ebfng Malaysia","mejs.maltese":"Ti\u1ebfng Maltese","mejs.norwegian":"Ti\u1ebfng Na Uy","mejs.persian":"Ti\u1ebfng Ba T\u01b0","mejs.polish":"Ti\u1ebfng Ba Lan","mejs.portuguese":"Ti\u1ebfng B\u1ed3 \u0110\u00e0o Nha","mejs.romanian":"Ti\u1ebfng Romani","mejs.russian":"Ti\u1ebfng Nga","mejs.serbian":"Ti\u1ebfng Serbia","mejs.slovak":"Ti\u1ebfng Slovakia","mejs.slovenian":"Ti\u1ebfng Slovenia","mejs.spanish":"Ti\u1ebfng T\u00e2y Ban Nha","mejs.swahili":"Ti\u1ebfng Swahili","mejs.swedish":"Ti\u1ebfng Th\u1ee5y \u0110i\u1ec3n","mejs.tagalog":"Ti\u1ebfng Tagalog","mejs.thai":"Ti\u1ebfng Th\u00e1i","mejs.turkish":"Ti\u1ebfng Th\u1ed5 Nh\u0129 K\u00ec","mejs.ukrainian":"Ti\u1ebfng Ukraina","mejs.vietnamese":"Ti\u1ebfng Vi\u1ec7t","mejs.welsh":"Ti\u1ebfng Welsh","mejs.yiddish":"Ti\u1ebfng Yiddish"}};</script> <script type='text/javascript' src='https://bacvilla.com/wp-includes/js/mediaelement/mediaelement-and-player.min.js?ver=4.2.6-78496d1' defer data-deferred="1"></script> <script type='text/javascript' src='https://bacvilla.com/wp-includes/js/mediaelement/mediaelement-migrate.min.js?ver=5.2.5' defer data-deferred="1"></script> <script type='text/javascript'>var _wpmejsSettings={"pluginPath":"\/wp-includes\/js\/mediaelement\/","classPrefix":"mejs-","stretching":"responsive"};</script> <script type='text/javascript' src='https://bacvilla.com/wp-includes/js/mediaelement/wp-mediaelement.min.js?ver=5.2.5' defer data-deferred="1"></script> <script type='text/javascript' src='https://bacvilla.com/wp-includes/js/mediaelement/renderers/vimeo.min.js?ver=4.2.6-78496d1' defer data-deferred="1"></script> <script type='text/javascript' async="async" src='https://bacvilla.com/wp-content/bs-booster-cache/4a8bef45fac0bc9c5d56267476e13640.js?ver=5.2.5'></script> <script id="tmpl-nf-layout" type="text/template"> <span id="nf-form-title-{{{ data.id }}}" class="nf-form-title"> {{{ ( 1 == data.settings.show_title ) ? '<h3>' + data.settings.title + '</h3>' : '' }}} </span> <div class="nf-form-wrap ninja-forms-form-wrap"> <div class="nf-response-msg"></div> <div class="nf-debug-msg"></div> <div class="nf-before-form"></div> <div class="nf-form-layout"></div> <div class="nf-after-form"></div> </div> </script> <script id="tmpl-nf-empty" type="text/template"> </script> <script id="tmpl-nf-before-form" type="text/template"> {{{ data.beforeForm }}} </script><script id="tmpl-nf-after-form" type="text/template"> {{{ data.afterForm }}} </script><script id="tmpl-nf-before-fields" type="text/template"> <div class="nf-form-fields-required">{{{ data.renderFieldsMarkedRequired() }}}</div> {{{ data.beforeFields }}} </script><script id="tmpl-nf-after-fields" type="text/template"> {{{ data.afterFields }}} <div id="nf-form-errors-{{{ data.id }}}" class="nf-form-errors" role="alert"></div> <div class="nf-form-hp"></div> </script> <script id="tmpl-nf-before-field" type="text/template"> {{{ data.beforeField }}} </script><script id="tmpl-nf-after-field" type="text/template"> {{{ data.afterField }}} </script><script id="tmpl-nf-form-layout" type="text/template"> <form> <div> <div class="nf-before-form-content"></div> <div class="nf-form-content {{{ data.element_class }}}"></div> <div class="nf-after-form-content"></div> </div> </form> </script><script id="tmpl-nf-form-hp" type="text/template"> <label for="nf-field-hp-{{{ data.id }}}" aria-hidden="true"> {{{ nfi18n.formHoneypot }}} <input id="nf-field-hp-{{{ data.id }}}" name="nf-field-hp" class="nf-element nf-field-hp" type="text" value=""/> </label> </script> <script id="tmpl-nf-field-layout" type="text/template"> <div id="nf-field-{{{ data.id }}}-container" class="nf-field-container {{{ data.type }}}-container {{{ data.renderContainerClass() }}}"> <div class="nf-before-field"></div> <div class="nf-field"></div> <div class="nf-after-field"></div> </div> </script> <script id="tmpl-nf-field-before" type="text/template"> {{{ data.beforeField }}} </script><script id="tmpl-nf-field-after" type="text/template"> <# /* * Render our input limit section if that setting exists. */ #> <div class="nf-input-limit"></div> <# /* * Render our error section if we have an error. */ #> <div id="nf-error-{{{ data.id }}}" class="nf-error-wrap nf-error" role="alert"></div> <# /* * Render any custom HTML after our field. */ #> {{{ data.afterField }}} </script> <script id="tmpl-nf-field-wrap" type="text/template"> <div id="nf-field-{{{ data.id }}}-wrap" class="{{{ data.renderWrapClass() }}}" data-field-id="{{{ data.id }}}"> <# /* * This is our main field template. It's called for every field type. * Note that must have ONE top-level, wrapping element. i.e. a div/span/etc that wraps all of the template. */ #> <# /* * Render our label. */ #> {{{ data.renderLabel() }}} <# /* * Render our field element. Uses the template for the field being rendered. */ #> <div class="nf-field-element">{{{ data.renderElement() }}}</div> <# /* * Render our Description Text. */ #> {{{ data.renderDescText() }}} </div> </script> <script id="tmpl-nf-field-wrap-no-label" type="text/template"> <div id="nf-field-{{{ data.id }}}-wrap" class="{{{ data.renderWrapClass() }}}" data-field-id="{{{ data.id }}}"> <div class="nf-field-label"></div> <div class="nf-field-element">{{{ data.renderElement() }}}</div> <div class="nf-error-wrap"></div> </div> </script> <script id="tmpl-nf-field-wrap-no-container" type="text/template"> {{{ data.renderElement() }}} <div class="nf-error-wrap"></div> </script> <script id="tmpl-nf-field-label" type="text/template"> <div class="nf-field-label"><label for="nf-field-{{{ data.id }}}" id="nf-label-field-{{{ data.id }}}" class="{{{ data.renderLabelClasses() }}}">{{{ data.label }}} {{{ ( 'undefined' != typeof data.required && 1 == data.required ) ? '<span class="ninja-forms-req-symbol">*</span>' : '' }}} {{{ data.maybeRenderHelp() }}}</label></div> </script> <script id="tmpl-nf-field-error" type="text/template"> <div class="nf-error-msg nf-error-{{{ data.id }}}">{{{ data.msg }}}</div> </script><script id="tmpl-nf-form-error" type="text/template"> <div class="nf-error-msg nf-error-{{{ data.id }}}">{{{ data.msg }}}</div> </script><script id="tmpl-nf-field-input-limit" type="text/template"> {{{ data.currentCount() }}} {{{ nfi18n.of }}} {{{ data.input_limit }}} {{{ data.input_limit_msg }}} </script><script id="tmpl-nf-field-null" type="text/template"> </script><script id="tmpl-nf-field-textbox" type="text/template"> <input type="text" value="{{{ data.value }}}" class="{{{ data.renderClasses() }}} nf-element" {{{ data.renderPlaceholder() }}} {{{ data.maybeDisabled() }}} {{{ data.maybeInputLimit() }}} id="nf-field-{{{ data.id }}}" <# if( ! data.disable_browser_autocomplete && -1 < [ 'city', 'zip' ].indexOf( data.type ) ){ #> name="{{ data.custom_name_attribute || 'nf-field-' + data.id + '-' + data.type }}" autocomplete="on" <# } else { #> name="{{ data.custom_name_attribute || 'nf-field-' + data.id }}" {{{ data.maybeDisableAutocomplete() }}} <# } #> aria-invalid="false" aria-describedby="nf-error-{{{ data.id }}}" aria-labelledby="nf-label-field-{{{ data.id }}}" {{{ data.maybeRequired() }}} > </script> <script id='tmpl-nf-field-input' type='text/template'> <input id="nf-field-{{{ data.id }}}" name="nf-field-{{{ data.id }}}" aria-invalid="false" aria-describedby="nf-error-{{{ data.id }}}" class="{{{ data.renderClasses() }}} nf-element" type="text" value="{{{ data.value }}}" {{{ data.renderPlaceholder() }}} {{{ data.maybeDisabled() }}} aria-labelledby="nf-label-field-{{{ data.id }}}" {{{ data.maybeRequired() }}} > </script> <script id="tmpl-nf-field-email" type="text/template"> <input type="email" value="{{{ data.value }}}" class="{{{ data.renderClasses() }}} nf-element" id="nf-field-{{{ data.id }}}" <# if( ! data.disable_browser_autocompletes ){ #> name="{{ data.custom_name_attribute || 'nf-field-' + data.id + '-' + data.type }}" autocomplete="email" <# } else { #> name="{{ data.custom_name_attribute || 'nf-field-' + data.id }}" {{{ data.maybeDisableAutocomplete() }}} <# } #> {{{ data.renderPlaceholder() }}} {{{ data.maybeDisabled() }}} aria-invalid="false" aria-describedby="nf-error-{{{ data.id }}}" aria-labelledby="nf-label-field-{{{ data.id }}}" {{{ data.maybeRequired() }}} > </script> <script id="tmpl-nf-field-tel" type="text/template"> <input type="tel" value="{{{ data.value }}}" class="{{{ data.renderClasses() }}} nf-element" id="nf-field-{{{ data.id }}}" <# if( ! data.disable_browser_autocompletes ){ #> name="{{ data.custom_name_attribute || 'nf-field-' + data.id + '-' + data.type }}" autocomplete="tel" <# } else { #> name="{{ data.custom_name_attribute || 'nf-field-' + data.id }}" {{{ data.maybeDisableAutocomplete() }}} <# } #> {{{ data.renderPlaceholder() }}} aria-invalid="false" aria-describedby="nf-error-{{{ data.id }}}" aria-labelledby="nf-label-field-{{{ data.id }}}" {{{ data.maybeRequired() }}} > </script> <script id="tmpl-nf-field-submit" type="text/template"> <input id="nf-field-{{{ data.id }}}" class="{{{ data.renderClasses() }}} nf-element " type="button" value="{{{ data.label }}}" {{{ ( data.disabled ) ? 'disabled' : '' }}}> </script><script id='tmpl-nf-field-button' type='text/template'> <button id="nf-field-{{{ data.id }}}" name="nf-field-{{{ data.id }}}" class="{{{ data.classes }}} nf-element"> {{{ data.label }}} </button> </script> <script>var _extends=Object.assign||function(t){for(var e=1;e<arguments.length;e++){var n=arguments[e];for(var o in n)Object.prototype.hasOwnProperty.call(n,o)&&(t[o]=n[o])}return t},_typeof="function"==typeof Symbol&&"symbol"==typeof Symbol.iterator?function(t){return typeof t}:function(t){return t&&"function"==typeof Symbol&&t.constructor===Symbol&&t!==Symbol.prototype?"symbol":typeof t};!function(t,e){"object"===("undefined"==typeof exports?"undefined":_typeof(exports))&&"undefined"!=typeof module?module.exports=e():"function"==typeof define&&define.amd?define(e):t.LazyLoad=e()}(this,function(){"use strict";var n={elements_selector:"img",container:document,threshold:300,thresholds:null,data_src:"src",data_srcset:"srcset",data_sizes:"sizes",data_bg:"bg",class_loading:"litespeed-loading",class_loaded:"litespeed-loaded",class_error:"error",load_delay:0,callback_load:null,callback_error:null,callback_set:null,callback_enter:null,callback_finish:null,to_webp:!1},s="data-",r="was-processed",o="ll-timeout",a="true",c=function(t,e){return t.getAttribute(s+e)},i=function(t,e,n){var o=s+e;null!==n?t.setAttribute(o,n):t.removeAttribute(o)},l=function(t){return c(t,r)===a},u=function(t,e){return i(t,o,e)},d=function(t){return c(t,o)},f=function(t,e){var n,o="LazyLoad::Initialized",s=new t(e);try{n=new CustomEvent(o,{detail:{instance:s}})}catch(t){(n=document.createEvent("CustomEvent")).initCustomEvent(o,!1,!1,{instance:s})}window.dispatchEvent(n)};var _=function(t,e){return e?t.replace(/\.(jpe?g|png)/gi,".webp"):t},t="undefined"!=typeof window,v=t&&!("onscroll"in window)||/(gle|ing|ro)bot|crawl|spider/i.test(navigator.userAgent),e=t&&"IntersectionObserver"in window,h=t&&"classList"in document.createElement("p"),b=t&&!1,g=function(t,e,n,o){for(var s,r=0;s=t.children[r];r+=1)if("SOURCE"===s.tagName){var a=c(s,n);m(s,e,a,o)}},m=function(t,e,n,o){n&&t.setAttribute(e,_(n,o))},p={IMG:function(t,e){var n=b&&e.to_webp,o=e.data_srcset,s=t.parentNode;s&&"PICTURE"===s.tagName&&g(s,"srcset",o,n);var r=c(t,e.data_sizes);m(t,"sizes",r);var a=c(t,o);m(t,"srcset",a,n);var i=c(t,e.data_src);m(t,"src",i,n)},IFRAME:function(t,e){var n=c(t,e.data_src);m(t,"src",n)},VIDEO:function(t,e){var n=e.data_src,o=c(t,n);g(t,"src",n),m(t,"src",o),t.load()}},y=function(t,e){var n,o,s=e._settings,r=t.tagName,a=p[r];if(a)return a(t,s),e._updateLoadingCount(1),void(e._elements=(n=e._elements,o=t,n.filter(function(t){return t!==o})));!function(t,e){var n=b&&e.to_webp,o=c(t,e.data_src),s=c(t,e.data_bg);if(o){var r=_(o,n);t.style.backgroundImage='url("'+r+'")'}if(s){var a=_(s,n);t.style.backgroundImage=a}}(t,s)},w=function(t,e){h?t.classList.add(e):t.className+=(t.className?" ":"")+e},E=function(t,e){t&&t(e)},L="load",I="loadeddata",O="error",k=function(t,e,n){t.addEventListener(e,n)},A=function(t,e,n){t.removeEventListener(e,n)},C=function(t,e,n){A(t,L,e),A(t,I,e),A(t,O,n)},z=function(t,e,n){var o,s,r=n._settings,a=e?r.class_loaded:r.class_error,i=e?r.callback_load:r.callback_error,c=t.target;o=c,s=r.class_loading,h?o.classList.remove(s):o.className=o.className.replace(new RegExp("(^|\\s+)"+s+"(\\s+|$)")," ").replace(/^\s+/,"").replace(/\s+$/,""),w(c,a),E(i,c),n._updateLoadingCount(-1)},N=function(n,o){var t,e,s,r=function t(e){z(e,!0,o),C(n,t,a)},a=function t(e){z(e,!1,o),C(n,r,t)};s=a,k(t=n,L,e=r),k(t,I,e),k(t,O,s)},x=["IMG","IFRAME","VIDEO"],M=function(t,e,n){R(t,n),e.unobserve(t)},S=function(t){var e=d(t);e&&(clearTimeout(e),u(t,null))};function R(t,e,n){var o=e._settings;!n&&l(t)||(E(o.callback_enter,t),-1<x.indexOf(t.tagName)&&(N(t,e),w(t,o.class_loading)),y(t,e),i(t,r,a),E(o.callback_set,t))}var j=function(t){return t.isIntersecting||0<t.intersectionRatio},T=function(t,e){this._settings=_extends({},n,t),this._setObserver(),this._loadingCount=0,this.update(e)};return T.prototype={_manageIntersection:function(t){var e,n,o,s,r,a=this._observer,i=this._settings.load_delay,c=t.target;i?j(t)?(e=c,n=a,s=(o=this)._settings.load_delay,(r=d(e))||(r=setTimeout(function(){M(e,n,o),S(e)},s),u(e,r))):S(c):j(t)&&M(c,a,this)},_onIntersection:function(t){t.forEach(this._manageIntersection.bind(this))},_setObserver:function(){var t;e&&(this._observer=new IntersectionObserver(this._onIntersection.bind(this),{root:(t=this._settings).container===document?null:t.container,rootMargin:t.thresholds||t.threshold+"px"}))},_updateLoadingCount:function(t){this._loadingCount+=t,0===this._elements.length&&0===this._loadingCount&&E(this._settings.callback_finish)},update:function(t){var e=this,n=this._settings,o=t||n.container.querySelectorAll(n.elements_selector);this._elements=Array.prototype.slice.call(o).filter(function(t){return!l(t)}),!v&&this._observer?this._elements.forEach(function(t){e._observer.observe(t)}):this.loadAll()},destroy:function(){var e=this;this._observer&&(this._elements.forEach(function(t){e._observer.unobserve(t)}),this._observer=null),this._elements=null,this._settings=null},load:function(t,e){R(t,this,e)},loadAll:function(){var e=this;this._elements.forEach(function(t){e.load(t)})}},t&&function(t,e){if(e)if(e.length)for(var n,o=0;n=e[o];o+=1)f(t,n);else f(t,e)}(T,window.lazyLoadOptions),T}),function(t,e){"use strict";var n,o,s=function(){n=new LazyLoad({elements_selector:"[data-lazyloaded]"}),o=function(){n.update()},t.MutationObserver&&new MutationObserver(o).observe(e.documentElement,{childList:!0,subtree:!0,attributes:!0})};t.addEventListener?t.addEventListener("load",s,!1):t.attachEvent("onload",s)}(window,document);</script></body></html> <!-- Page optimized by LiteSpeed Cache @2019-12-13 05:18:15 --> <!-- Page generated by LiteSpeed Cache 2.9.9.2 on 2019-12-13 12:18:15 -->