Để mua được nhà ở các thành phố lớn, người Mỹ phải mất 8-10 năm

0

Với thu nhập trung bình 60.000-70.000 USD, để mua được nhà ở tại các thành phố lớn nhất, người Mỹ phải mất khoảng 8-10 năm, báo cáo của Bank of America cho biết.


Giá nhà trung bình tại Los Angeles, California hiện đang là 647.000USD. Trong khi, thu nhập trung bình

của người dân ở thành phố này là 60.197USD. Tính ra, người dân nơi đây phải mất tới 10,75 năm

làm việc để có thể sở hữu được nhà ở.

địa ốc Mỹ
New York City, New York đang có giá nhà trung bình là 609.500USD, trong khi, thu nhập trung bình

của người dân nơi đây là 60.879USD, thời gian để mua được nhà sẽ là 10,01 năm

nhà đất Mỹ
San Francisco, California có giá nhà trung bình là 1.104.100USD, thu nhập trung bình

là 110.816USD và người dân phải mất 9,96 năm mới có thể sở hữu nhà ở

người Mỹ mua nhà
Tại Oakland, California, giá nhà trung bình hiện là 686.700USD, thu nhập trung bình đạt

70.577USD, thời gian để sở hữu được nhà ở là 9,73 năm

thị trường bất động sản Mỹ
Long Beach, California đang có giá nhà trung bình là 557.700USD, thu nhập trung bình

là 60.557USD và người dân phải mất 9,21 năm mới có thể mua được nhà

thị trường địa ốc Mỹ
Tại San Jose, California, giá nhà trung bình ghi nhận ở mức 854.700USD, mức thu nhập trung bình

của người dân là 104.675USD, thời gian có thể sở hữu được nhà ở là 8,17 năm

thị trường nhà đất Mỹ
Boston, Massachusetts đang có giá nhà trung bình là 540.600USD, thu nhập trung bình

đạt 66.758 USD, thời gian mua được nhà là 8,10 năm


Tại Miami, Florida, với mức thu nhập trung bình 40.327USD, trong khi giá nhà trung bình

là 322.100USD, người dân cần tới 7,99 năm tích lũy để có thể mua được nhà ở

mua nhà ở Mỹ
Giá nhà trung bình tại San Diego, California hiện đang là 600.300USD, với mức thu nhập trung bình

76.662USD, người dân có thể sở hữu nhà ở sau 7,83 năm tích lũy

bất động sản thế giới
Tại Seattle, Washington, với mức thu nhập trung bình 86.822USD, trong khi giá nhà trung bình

đạt 673.100USD, người dân cũng cần tới 7,75 năm mới có thể mua được nhàNguồn Sưu Tập

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.