[Infographic] Phát triển đô thị thông minh – xu hướng tất yếu


Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ kéo theo sự lên ngôi của mô hình “đô thị thông minh” hay “thành phố thông minh” trên khắp thế giới.ĐT (Theo TTXVN)
Nguồn Sưu Tập