Khu đô thị mới Bắc Cường 1 có diện tích khoảng 47,7ha. Khu đô thị mới Bắc Cường 2 có diện tích 48,3ha. Cả 2 khu đô thị này đều nằm tại phường Bắc Cường, TP. Lào Cai.


Một góc TP. Lào Cai

UBND tỉnh Lào Cai vừa phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất năm 2020 với 2 khu đô thị mới nằm tại phường Bắc Cường, TP. Lào Cai. Hai dự án này là khu đô thị mới Bắc Cường 1 và Bắc Cường 2.

Cả 2 dự án sẽ được đấu thầu để chọn nhà đầu tư, được quy hoạch xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở. Hình thức đầu tư là đầu tư có sử dụng đất.

Đối với khu đô thị mới Bắc Cường 1, tổng diện tích là khoảng 47,7ha. Khu đô thị gồm biệt thự, nhà liền kề, khu thương mại, dịch vụ, các công trình công cộng. Dự kiến, vốn đầu tư vào khoảng 3.046 tỷ đồng với hơn 2.500 tỷ đồng dành cho các công trình nhà ở, hạ tầng xã hội. Số vốn còn lại dùng để đầu tư hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng và các khi phí khác. 

Trong khi đó, khu đô thị mới Bắc Cường 2 có diện tích 48,3ha, tổng vốn đầu tư 1.410 tỷ đồng. Dự án gồm biệt thự, công trình dịch vụ, thương mại, công trình công cộng. 

Trong tổng vốn đầu tư dự án, chi phí giải phóng mặt bằng gần 90 tỷ đồng; chi phí đầu tư nhà ở và hạ tầng xã hội là 921 tỷ đồng; chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các chi phí khác là gần 400 tỷ đồng.

Khánh TrangNguồn Sưu Tập