Động thái cho phép mở lại giao dịch đất đai tại Bắc Vân Phong sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo luật định.

UBND huyện Vạn Ninh và Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong được chính quyền tỉnh Khánh Hòa giao trách nhiệm giải quyết những hồ sơ đất đai trên địa bàn huyện theo đúng trình tự, quy định của pháp luật hiện hành. 

Trong khi đó, Sở TN&MT được giao nhiệm vụ phối hợp với Sở Tư pháp nghiên cứu và tham mưu UBND tỉnh về văn bản chấm dứt hiệu lực của Văn bản số 4391 nói trên. Cụ thể, cơ quan này cần nghiên cứu các hình thức hủy bỏ hay bãi bỏ văn bản, trước ngày 10/5 tới, thực hiện báo cáo về UBND tỉnh Khánh Hòa.

Chính quyền tỉnh giao UBND huyện Vạn Ninh, các sở ngành, công an nhiệm vụ theo dõi thường xuyên biến động đất đai, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, giải quyết, tránh để xảy ra tình trạng đầu cơ nhà đất như thời gian qua.

UBND huyện Vạn Ninh trước đó đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa và Sở TN&MT cho phép mở lại giao dịch đất đai tại khu vực Bắc Vân Phong.

Theo UBND huyện Vạn Ninh, thời gian qua, công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện đã được tăng cường. Việc cho phép mở lại giao dịch đất đai tại Vân Phong sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

Trước thông tin Quốc hội sẽ sớm phê duyệt Bắc Vân Phong thành đặc khu kinh tế, trên địa bàn huyện Vạn Ninh đã xảy ra cơn sốt đất chưa từng có. Vậy nên, vào ngày 9/5/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Văn bản số 4391 yêu cầu tăng cường công tác quản lý đất đai tại huyện Vạn Ninh.

Được biết, lệnh tạm ngừng giao dịch đất đai có hiệu lực cho tới khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Đơn vị Hành chính – Kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong. Nguồn Sưu Tập