Nhà ống là một trong những kiểu nhà phổ biến nhất ở các thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh, ngôi nhà này cũng không ngoại lệ.

Theo Bình Nguyễn (Theo ArchDaily) (Dân Việt)

Source link