Phải mất 8-10 năm để người Mỹ mua được nhà tại các thành phố lớn

0

Thứ sáu, 19/04/2019, 13:10

Thứ sáu, 19/04/2019, 13:10

Một nghiên cứu mới đây của Bank of America cho biết, để mua được nhà ở tại các các thành phố lớn nhất, người Mỹ cần 8-10 năm với mức thu nhập bình quân dao động trong khoảng từ 60.000-70.000 USD.10. Seattle, Washington

Giá nhà trung bình: 673.100 USD

Thu nhập trung bình: 86.822 USD

Thời gian: 7,75 nămngười Mỹ cần 7,83 năm để mua nhà ở California

9. San Diego, California

Giá nhà trung bình: 600.300 USD

Thu nhập trung bình: 76.662 USD

Thời gian: 7,83 nămngười Mỹ mất 7,99 năm để mua nhà ở Florida

8. Miami, Florida

Giá nhà trung bình: 322.100 USD

Thu nhập trung bình: 40.327 USD

Thời gian: 7,99 nămngười Mỹ mất 8,10 năm để mua nhà tại Boston

7. Boston, Massachusetts

Giá nhà trung bình: 540.600 USD

Thu nhập trung bình: 66.758 USD

Thời gian: 8,10 nămngười Mỹ mất 8,17 năm để mua nhà tại California

6. San Jose, California

Giá nhà trung bình: 854.700 USD

Thu nhập trung bình: 104.675 USD

Thời gian: 8,17 nămcần 8-10 năm để người Mỹ mua nhà tại các thành phô lớn

5. Long Beach, California

Giá nhà trung bình: 557.700 USD

Thu nhập trung bình: 60.557 USD

Thời gian: 9,21 nămmất 9,73 năm để mua nhà ở tại Oakland, California

4. Oakland, California

Giá nhà trung bình: 686.700 USD

Thu nhập trung bình: 70.577 USD

Thời gian: 9,73 nămmất 9,96 năm để người Mỹ mua nhà tại San Francisco, California

3. San Francisco, California

Giá nhà trung bình: 1.104.100 USD

Thu nhập trung bình: 110.816 USD

Thời gian: 9,96 nămcần hơn 10 năm để mua nhà tại New York City

2. New York City, New York

Giá nhà trung bình: 609.500 USD

Thu nhập trung bình: 60.879 USD

Thời gian: 10,01 nămngười Mỹ mất 10,75 năm để mua nhà ở Los Angeles

1. Los Angeles, California

Giá nhà trung bình: 647.000 USD

Thu nhập trung bình: 60.197 USD

Thời gian: 10,75 năm

 Nguồn Sưu Tập

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.