Quy hoạch khu kinh tế Nam Phú Yên quy mô 20.730ha

Theo nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Nam Phú Yên (tỉnh Phú Yên) đến năm 2040 vừa được Thủ tướng phê duyệt, diện tích khu kinh tế vào khoảng 20.730ha, dân số khoảng 220.000-250.000 người.


Phạm vi lập quy hoạch khu kinh tế Nam Phú Yên có diện tích khoảng 20.730ha

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040.

Theo đó, khu vực lập quy hoạch có phía Đông giáp biển Đông; phía Tây hành lang cao tốc Bắc – Nam; phía Nam giáp huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa); phía Bắc giáp sông Đà Rằng. Diện tích lập quy hoạch vào khoảng 20.730ha, gồm toàn bộ địa giới hành chính các phường Phú Thạnh, Phú Lâm, Phú Đông thuộc TP. Tuy Hòa và các xã Hòa Tâm, Hòa Vinh, Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam, Hòa Xuân Đông, Hòa Hiệp Trung và một phần các xã Hòa Thành, Hòa Tân Đông, Hòa Xuân Tây, Hòa Xuân Nam thuộc huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Hiện nay, khu kinh tế Nam Phú Yên có khoảng 140.000 người. Dự báo, đến năm 2030, dân số là khoảng 170.000-180.000 người, đến năm 2040 là khoảng 220.000-250.000 người. Cũng đến năm 2040, đất xây dựng khu kinh tế khoảng 11.000-12.000ha.

Việc quy hoạch khu kinh tế Nam Phú Yên hướng đến mục tiêu trở thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa chức năng với các loại hình công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp gắn với cảng biển là trọng tâm. Khu kinh tế Nam Phú Yên cũng được định hướng trở thành một trung tâm dịch vụ, du lịch cấp quốc gia và khu vực…

Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được áp dụng theo tiêu chuẩn hiện hành của đô thị loại II. Bên cạnh đó, việc quy hoạch cần đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế biển, chiến lược phát triển quốc gia biển Việt Nam.

Khánh TrangNguồn Sưu Tập

Được đóng lại.