Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng vừa có các quyết định về nhân sự Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng và Quân khu 3, Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trần Quốc Phương, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Thứ trưởng của bộ này.

Như vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiện có 5 Thứ trưởng gồm: ông Vũ Đại Thắng, ông Nguyễn Văn Trung, ông Nguyễn Đức Trung, ông Võ Thành Thống và ông Trần Quốc Phương.

Thủ tướng cũng đồng ý để ông Nguyễn Đình Toàn được kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng kể từ ngày 26/12/2019 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Tại quyết định 1777/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Đại tá Lê Đình Thương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh giữ chức Phó tư lệnh Quân khu 3, Bộ Quốc phòng.

Còn theo quyết định 1778/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình giữ chức Phó tư lệnh Quân khu 3, Bộ Quốc phòng.

Nguồn Sưu Tập

Được đóng lại.