Thủ tướng phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất tại Thái Nguyên và Quảng Ninh

0

Theo đó, UBND tỉnh Thái Nguyên đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đối với 18,9ha đất trồng lúa sang thành đất phi nông nghiệp. Còn tỉnh Quảng Ninh được phép chuyển đổi 15,27ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.


Phương án chuyển mục đích sử dụng đất tại Thái Nguyên và Quảng Ninh

được phê duyệt.

Cùng với đó, UBND tỉnh Thái Nguyên và Quảng Ninh còn được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chỉ đạo thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đối với phần diện tích đất trồng lúa như trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.

Bộ Tài nguyên & Môi trường được Thủ tướng giao nhiệm vụ theo dõi và hướng dẫn thực hiện công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng luật định.Nguồn Sưu Tập

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.