63 dự án nhà ở thương mại vừa được UBND TP.HCM kiến nghị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng.


UBND TP.HCM kiến nghị gỡ vướng cho nhiều dự án nhà ở

Cụ thể, trong văn bản vừa gửi Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng các dự án nhà ở trên địa bàn, UBND TP.HCM kiến nghị gỡ vướng cho 63 dự án nhà ở thương mại có nguồn gốc đất do đền bù đất nông nghiệp hoặc đất chuyên dùng.

Tất cả những dự án này đều đã được công nhận chủ đầu tư, được xác định là đất ở trong đồ án quy hoạch được phê duyệt và chấp thuận đầu tư theo Nghị định 11/2013 không yêu cầu phải có quyền sử dụng đất ở hợp pháp.

Nhưng Nghị định số 99/2015 sau khi có hiệu lực quy định dự án chỉ được xem xét công nhận chủ đầu tư khi nhà đầu tư có quyền sử dụng đất ở hợp pháp.

Vì vậy, UBND TP.HCM muốn Thủ tướng chấp thuận cho thành phố tiến hành thủ tục chấp nhận đầu tư các dự án trên. 

Trong 63 dự án trên, có 2 dự án đã được ghi trong quyết định thu hồi đất khi thực hiện giải phóng mặt bằng là để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở, 3 dự án đã có văn bản của cơ quan thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai dự án xây dựng nhà ở.

Với 7 dự án còn hiệu lực chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa công nhận chủ đầu tư, 45 dự án có văn bản công nhận chủ đầu tư đã hết hiệu lực, 6 dự án đã chấp thuận đầu tư nhưng chưa ban hành quyết định thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thành phố kiến nghị nhà đầu tư phải thực hiện lại thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư.

Với 5 dự án còn lại, nếu chủ đầu tư phải làm lại thủ tục công nhận chủ đầu tư theo Luật Nhà ở và quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư thì phải hủy bỏ các quyết định thu hồi, giao đất, Nhà nước phải hoàn trả nghĩa vụ tài chính mà chủ đầu tư đã thực hiện hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Khánh TrangNguồn Sưu Tập