Khu đô thị phía Nam sông Như Ý với tổng vốn đầu tư 4.500 tỷ đồng nằm trên địa bàn phường An Đông, thành phố Huế và xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy.


Một góc thành phố Huế

Danh mục dự án có sử dụng đất với dự án Khu đô thị phía Nam sông Như Ý thuộc Khu E – Đô thị mới An Vân Dương vừa được công bố.

Theo đó, dự án nằm tại các lô đất có kí hiệu XH3, OTT32~34, OTT18~25, TH1, CX6, CX-P1, CX11, CX12, CC1~2, TDTT1, DV3 thuộc Khu E – Đô thị mới An Vân Dương, thuộc địa bàn xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy và phường An Đông, thành phố Huế. 

Khu đất để thực hiện dự án là đất chưa giải phóng mặt bằng. Dự án có tổng vốn đầu tư là 4.500 tỷ đồng, được thực hiện không quá 96 tháng.

Tháng 2/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt bổ sung, công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư thuộc danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 với dự án này.

Theo quy hoạch phân khu, khu đất nghiên cứu có diện tích khoảng 51,6721ha với khoảng 48,82ha là diện tích dự kiến giao nhà đầu tư làm dự án.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, việc bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ thuận lợi do chủ yếu là đất lúa. Bên cạnh đó, tuyến đường Thủy Dương – Thuận An phía Tây khu đất đã được đầu tư đầy đủ hạ tầng kỹ thuật.

Khánh TrangNguồn Sưu Tập